banner

17 czerwca Narodowe Centrum Nauki pełniące rolę operatora Programu Badania Podstawowe ogłosiło dwa konkursy: konkurs Grieg i konkurs IdeaLab.



Konkurs Grieg na lata 2014-2021 dotyczy polsko-norweskich projektów badawczych i jest finansowany z funduszy norweskich. Można w nim składać wnioski we wszystkich panelach dziedzinowych NCN https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en;

Konkurs IdeaLab „Postępowanie w obliczu zagrożeń”  na lata 2014-2021 dotyczy przełomowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych dotyczących wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim dzisiaj i w przyszłości. Konkurs jest finansowany z funduszy EOG. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o nowatorską, trójstopniową procedurę, której najważniejszym elementem jest warsztat zaplanowany na 21-25 października br.



1. Wnioskodawca: polska organizacja badawcza zatrudniająca kierownika projektu posiadającego stopień doktora
2. Partnerzy:
- kwalifikowalnymi partnerami w projektach mogą być podmioty publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne, a także organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce lub Norwegii w konkursie Grieg oraz w Polsce, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie w konkursie IdeaLab,

- w każdym partnerstwie musi być przynajmniej jeden podmiot zagraniczny,

- wiodącym partnerem norweskim w konkursie Grieg musi być organizacja badawcza, zaaprobowana przez Norweską Radę Badań (Research Council of Norway – RCN): https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/who-can-apply-for-funding/research-organisations/approved-research-organisations/.

3. Czas realizacji: 2 lub 3 lata, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, ale nie później niż do końcowej daty kwalifikowalności wydatków - 30 kwietnia 2024 r.

4. Budżet: od 0,5 mln euro do 1,5 mln euro, z czego na partnera/partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu przypada maksymalnie 40% grantu.

5. Terminy: zakończenie naboru wniosków Grieg planowane jest 17 września 2019 r., zaś zakończenie naboru uczestników na warsztat IdeaLab nastąpi 19 sierpnia.

W poniedziałek 8 lipca w Krakowie odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone obu konkursom, podczas którego zostaną przedstawione warunki i informacje istotne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosków. Rejestracja: http://ncn.gov.pl/spotkanie-informacyjne-idealab-grieg/.

Wkrótce na stronie NCN zostanie uruchomione narzędzie do wyszukiwania partnerów, ponadto na stronie Norweskiej Rady Badań (RCN) działa takie narzędzie obsługujące programy badawcze w krajach będących beneficjentami funduszy norweskich i EOG: https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/international-funding/eos-midlene/eea-and-norway-grantspartner-search/.