banner

W drugim konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA, koordynowane przez NCN wyłoniono 12 międzynarodowych projektów. Wśród nagrodzonych projektów znalazło się aż 5 z udziałem badaczy z Polski.


QuantERA jest największą na świecie siecią finansowania badań naukowych w dziedzinie technologii kwantowych i pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez instytucję z tzw. grupy państw EU 13 – wyjaśnia Sylwia Kostka, Koordynator Programu. – Na jej realizację Narodowe Centrum Nauki pozyskało w 2016 r. ponad 11,5 mln euro ze środków Komisji Europejskiej. W kolejnych latach planujemy kontynuację programu (QuantERA II) na jeszcze większą skalę, gdyż technologie kwantowe to jedna z najbardziej obiecujących dziedzin naukowych na świecie.

Drugi konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w listopadzie 2018 r. przez 29 organizacji finansujących badania naukowe z 25 państw i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. W konkursie złożono 85 wniosków na łączną sumę ponad 85 mln euro. Sfinansowanych zostanie 12 projektów o łącznym budżecie ok. 13 milionów euro.

Naukowcy z Polski zaangażowani będą w realizację 5 z nagrodzonych projektów (4 zostaną sfinansowane przez NCN, jeden przez NCBR), a ich łączny budżet wyniesie ponad 1 milion euro. Jeden ze zwycięskich projektów będzie koordynowany przez zespół z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagrodzone projekty z udziałem polskich zespołów badawczych:

• ApresSF. Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych, koordynowany przez dr. hab. Łukasza Rudnickiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (we współpracy z zespołami z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec);

• C'MON-QSENS! Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania z udziałem dr. Jana Kołodyńskiego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Danii, Hiszpanii, Izraela, Szwecji i Wielkiej Brytanii);

• eDICT. Experimentally-oriented Device Independent CrypTography (finansowanie NCBR) z udziałem dr. hab.  Marcina Pawłowskiego z MCTTK UG (we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Węgier i Szwajcarii);


• MAQS. Kwantowe symulatory wykorzystujące atomy magnetyczne z udziałem prof. Mariusza Gajdy z Instytutu Fizyki PAN (we współpracy z zespołami z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch);

• QuiCHE. Informacja i komunikacja kwantowa z wykorzystaniem kodowania wielowymiarowego z udziałem dr. Michała Karpińskiego z Wydziału Fizyki UW (we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch).

Warto zauważyć, że tematyka projektów realizowanych z udziałem polskich zespołów badawczych jest bardzo różnorodna: dotyczą one kwantowych sensorów, obrazowania, symulacji i łączności. Świadczy to niewątpliwie o bardzo wysokim potencjale naukowym polskiego środowiska w całej dziedzinie technologii kwantowych-  zaznacza prof. Konrad Banaszek, Koordynator Naukowy programu QuantERA.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się jeszcze w 2019 r.
Pełna lista rankingowa oraz więcej informacji o projektach finansowanych w konkursie QuantERA dostępnych jest na stronie www.quantera.eu