banner


W dniach 28-29 listopada 2019 w Warszawie odbędzie się X Kongres Ekonomistów Polskich, którego hasło brzmi: Ekonomiści dla rozwoju.
Organizowane co 5 lat Kongresy traktowane są jako niezwykle ważne wydarzenia, dotyczące fundamentalnych problemów polskiej i globalnej gospodarki oraz nauk ekonomicznych.


W tegorocznym kongresie przewidziano cztery sesje problemowe:
Sesja I - Jednorodność czy pluralizm?
Stan i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych z uwzględnieniem miejsca ekonomii polskiej na tle ekonomii światowej (również wątki metaekonomiczne, w tym metodologiczna refleksja nad ekonomią).

Sesja II - Sfera realna gospodarki
Szanse, zagrożenia i wyzwania związane z obiektywnymi trendami technologicznymi, społecznymi, politycznymi, demograficznymi, konsumpcyjnymi.

Sesja III - Sfera regulacji gospodarki
Rola instytucji, rola państwa, polityka gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji makroekonomicznej, rola organizacji ponadnarodowych, samorząd gospodarczy, pracowniczy i zawodowy, efektywność mikroekonomiczna.

Sesja IV - Kultura i edukacja ekonomiczna
Związki gospodarki z kulturą. Etyczny wymiar działalności gospodarczej i społeczna odpowiedzialność biznesu.



Więcej na stronie Kongresu – https://kongresekonomistow.pl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Mailing_11_09_2019