Sonatina 4 i Etiuda 8

Utworzono: wtorek, 17 grudzień 2019 Anna Leszkowska Drukuj E-mail


Narodowe Centrum Nauki już po raz czwarty otwiera nabór wniosków w konkursie Sonatina a po raz ósmy w konkursie Etiuda. Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się w nich  o finansowanie projektów badawczych i stypendiów doktorskich. Łączny budżet ogłoszonych konkursów to 30 milionów złotych.

 

Sonatina 4 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 r. Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych.
W ramach grantu trzeba zaplanować zatrudnienie kierownika projektu w jednostce realizującej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres trwania projektu.
Nowością w tej edycji konkursu jest wymóg stanowiący, że zatrudnienie kierownika projektu musi zostać zaplanowane w jednostce innej niż podmiot, w którym uzyskał on stopień naukowy doktora.
Sonatina 4 daje młodym naukowcom również możliwość zdobycia doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.Projekty Sonatina 4 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny – od 3 do 6 miesięcy. Laureaci Sonatiny 4 mogą otrzymać od niemal 6 do ponad 18 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu w kraju, w którym będą realizować staż, oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.


Etiuda 8 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości aż 5 tysięcy zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy.
Podobnie jak w konkursie Sonatina, w ramach grantu Etiuda można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym, który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą wynosi również od ok. 6 do 18 tys. zł miesięcznie, plus do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży.
Laureaci Etiudy 8 będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r. Budżet konkursu Etiuda 8 wynosi 10 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 marca 2020 r. do godziny 16.00.
Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.
Wyniki konkursów Sonatina 4 oraz Etiuda 8 będą znane najpóźniej jesienią 2020 r.

Więcej – na stronie NCN.

Odsłony: 1127
DMC Firewall is a Joomla Security extension!