CEUS-UNISONO - nowy konkurs

Utworzono: poniedziałek, 24 luty 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

 

Wystartował konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych, które złożą wniosek do końca 2020 r., jest 20 mln złotych.

 

CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ramach programu CEUS we współpracy wielostronnej z instytucjami partnerskimi z Austrii, Czech oraz Słowenii.
Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryterium badań podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych, a okres ich realizacji może wynosić 24 lub 36 miesięcy, w przypadku współpracy za Austrią – również 48 miesięcy. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się na początku 2021 r.

Konkurs przeprowadzany będzie w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Rolę agencji odpowiedzialnej za przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w obrębie swojego konkursu krajowego będzie pełnić FWF, GAČR lub ARRS, a od września 2020 r. – w ramach konkursu Opus – także NCN.
Dzięki zastosowaniu tej procedury możliwe będzie złożenie wniosku o finansowanie międzynarodowego projektu badawczego i przeprowadzenie jego oceny merytorycznej tylko w jednej agencji, w ramach standardowego konkursu krajowego oferowanego przez tę agencję, a następnie wsparcie projektu przez pozostałe instytucje w oparciu o wyniki tej oceny.

Agencją wiodącą może być ta instytucja partnerska, która w przypadku projektu badawczego realizowanego we współpracy między zespołami badawczymi z dwóch krajów finansować będzie co najmniej 40% budżetu całego projektu zaplanowanego we wniosku wspólnym, a w przypadku projektu badawczego realizowanego we współpracy między zespołami badawczymi z trzech krajów – będzie finansować co najmniej 25% budżetu całego projektu.

Zespół badawczy afiliowany w kraju agencji wiodącej będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku wspólnego do tej agencji. Wniosek ten musi być przygotowany wspólnie przez wszystkie zaangażowane w dany projekt zespoły i spełniać wymogi agencji wiodącej. Dodatkowo, każdy z zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej, niebędącej agencją wiodącą, komplet wymaganych przez nią dokumentów, w tym m.in. wniosek wspólny, jeśli dana instytucja partnerska tego wymaga.

Wnioski złożone w konkursie CEUS-UNISONO będą podlegać ocenie formalnej przeprowadzanej w NCN i w zagranicznych instytucjach partnerskich właściwych dla zaangażowanych w dany projekt zespołów badawczych oraz ocenie merytorycznej przeprowadzanej w agencji wiodącej, zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.

Środki finansowe dla polskich zespołów badawczych przyznawane będą na realizację tylko tych projektów badawczych, które znajdą się w 20% wniosków najwyżej ocenionych w danym konkursie krajowym agencji wiodącej oraz w przypadku których instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym. Planowana data ogłoszenia pierwszych wyników oceny to druga połowa 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl.

 

Odsłony: 846
Our website is protected by DMC Firewall!