Jeden grant dla Polaka

Utworzono: środa, 01 kwiecień 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła 31.03.20 listę 185 zwycięzców corocznego konkursu Advanced Grant 2019 w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”. Wśród nich jest jeden Polak, prof. Stefan Dziembowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to drugi grant z ERC dla prof. Dziembowskiego (pierwszy otrzymał w 2007 roku).

 

Tematyka przyznanych grantów obejmuje wszystkie dziedziny badań. (Prof. Dziembowski będzie realizował pięcioletni grant PROCONTRA (Smart-Contract Protocols: Theory for Applications) o budżecie w wysokości ponad 2,4 mln euro. Projekt dotyczy badania protokołów kryptograficznych, czyli algorytmów wchodzących w interakcje z inteligentnymi kontraktami).
Przy tej okazji Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: „Przyszłość Europy zależy od nauki i badań. Kryzys, przed którym stoimy dzisiaj, przypomina nam, jak ważne jest słuchanie porad naukowych i umożliwienie społeczności badawczej, aby pomogła nam przygotować się na wyzwania przyszłości. Wspierając badania pionierskie, UE umożliwia najzdolniejszym naukowcom przekraczanie granic wiedzy z myślą o długoterminowych korzyściach dla wszystkich”.
Władze ERC liczą, że nowe projekty badawcze, oprócz wzmocnienia europejskiej bazy wiedzy, powinny także doprowadzić do stworzenia około 1800 nowych miejsc pracy dla doktorantów, doktorantów i innych pracowników naukowych.

Konkursy ERC są otwarte dla naukowców dowolnej narodowości. W tej rundzie wsparcie finansowe otrzymali naukowcy 26 narodowości. Na 1881 wniosków zgłoszonych we wszystkich dziedzinach badań, 19% złożyły kobiety, którym udało się uzyskać prawie 21% przyznanych grantów. Zdobywcy grantów będą realizować swoje projekty na uniwersytetach i ośrodkach badawczych w 20 państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych z Niemcami (35), Wielką Brytanią (34) i Francją (21).

O ERC Advanced Grants:

- przeznaczone są dla najlepszych badaczy dowolnej narodowości i wieku, którzy są niezależni naukowo i posiadają (nieodległe w czasie) osiągnięcia, które czynią z ich liderów w swoich dziedzinach;

- są oparte na prostym podejściu: 1 badacz wraz ze swoim zespołem, 1 instytucja goszcząca, 1 projekt, 1 kryterium wyboru: doskonałość naukowa;

- instytucja przyjmująca powinna mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym. Może to być instytucja, w której naukowiec już pracuje, lub nowa. Instytucja goszcząca może zostać zmieniona w trakcie projektu, jeśli naukowiec sobie tego życzy („możliwość przenoszenia grantu”);

- nie wymaga się konsorcjów ani współfinansowania;

- finansowanie: do 2,5 mln euro na dotację (może wyjątkowo wzrosnąć do 3,5 mln euro, w przypadku zakupu dużego sprzętu, mobilności z innego kontynentu itp.).

 

O ERC:

Europejska Rada ds. Badań Naukowych, utworzona przez Unię Europejską w 2007 r., Jest pierwszą europejską organizacją finansującą pionierskie badania naukowe. Każdego roku wybiera i finansuje najlepszych, kreatywnych badaczy dowolnej narodowości i wieku, którzy prowadzą projekty w Europie.
ERC oferuje cztery podstawowe programy dotacji: Starting, Consolidator, Advanced i Synergy Grants. Dzięki dodatkowemu programowi dotacji Proof of Concept, ERC pomaga stypendystom wypełnić lukę między pionierskimi badaniami a wczesnymi fazami ich komercjalizacji.

Do tej pory ERC sfinansowała badania ponad 9 tysięcy najlepszych badaczy na różnych etapach ich kariery oraz ponad 50 tysięcy doktorantów, doktorantów i innych pracowników pracujących w ich zespołach badawczych.
ERC stara się przyciągnąć najlepszych naukowców z dowolnego miejsca na świecie do Europy. Kluczowe globalne instytucje finansujące badania w USA, Chinach, Japonii, Brazylii i innych krajach, zawarły specjalne umowy, aby zapewnić swoim badaczom możliwość czasowego dołączenia do zespołów stypendystów ERC.

ERC kierowana jest przez niezależny organ zarządzający, radę naukową. Prezesem ERC jest prof. Mauro Ferrari. Całkowity budżet ERC na lata 2014–2020 wynosi ponad 13 miliardów euro w ramach programu „Horyzont 2020”, za który odpowiada europejska komisarz ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel.

 

Odsłony: 622
Our website is protected by DMC Firewall!