Program LIFE - dwa polskie projekty

Utworzono: poniedziałek, 16 listopad 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-maildo bagien

 

 

 

 

 

 

 

 


Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 280 mln euro z budżetu UE przeznaczony na ponad 120 nowych projektów w ramach programu LIFE. Znalazły się w nim dwa polskie wnioski.

 


To finansowanie UE spowoduje uruchomienie inwestycji o łącznej wartości prawie 590 mln euro, co pozwoli osiągnąć ambitne cele w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu. Kwota ta jest wyższa o 37% od ubiegłorocznej.

Finansowanie otrzymają m.in. 2 polskie projekty: projekt Kampinos WetLIFE, mający na celu ochronę mokradeł Puszczy Kampinoskiej oraz projekt województwa opolskiego, który ma pomóc we wdrożeniu spójnego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie.

Projekty pomogą osiągać cele Europejskiego Zielonego Ładu dzięki wspieraniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczynianiu się do ekologicznej odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa oraz pomogą Europie stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Wiele z nowych projektów to projekty obejmujące kilka państw członkowskich.

Na liczne projekty dotyczące ochrony środowiska i oszczędnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska przydzielono około 220 mln euro, a na wspieranie projektów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, przystosowanie się do niej i zarządzanie nią oraz na projekty informacyjne – ponad 60 mln euro.

Zaliczają się do nich duże inwestycje mające na celu ochronę i zwiększenie różnorodności biologicznej w Europie. Projekty takie jak odtwarzanie torfowisk – unikalnych ekosystemów, w których żyje wiele wysoce przystosowanych, rzadkich i zagrożonych gatunków – przyczynią się do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Torfowiska są również ważnym pochłaniaczem dwutlenku węgla i mogą pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

W ramach projektów LIFE wspiera się również zmniejszenie zużycia energii w nowych budynkach, zgodnie z niedawno zainicjowaną strategią UE na rzecz fali renowacji. Fundusze zostaną przeznaczone na opracowanie uniwersalnego i przystępnego cenowo rozwiązania niskoemisyjnego, które mogłoby pozwolić zmniejszyć zużycie energii we wszystkich nowych budynkach nawet o 40%.
Fundusze zostaną również przeznaczone na projekty, które zapobiegają marnotrawieniu żywności i prowadzą do lepszego gospodarowania odpadami zgodnie z nowym planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym.
Środki finansowe przeznaczane są również na liczne projekty, które pomogą ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w energochłonnych gałęziach przemysłu zgodnie z ambitnym planem Komisji w zakresie celów klimatycznych i naszym celem neutralności klimatycznej.

Projekty wybrano spośród ponad 1250 wniosków złożonych w ramach programu LIFE w 2019 r. Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Jest on realizowany od 1992 r. i współfinansował ponad 5,5 tys. projektów w całej UE i w państwach trzecich. Aktualnie trwa realizacja około 1,1 tys. projektów. Budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld euro według cen bieżących. W kolejnym długoterminowym budżecie unijnym na lata 2021–2027 Komisja proponuje zwiększenie środków na program LIFE o prawie 60%.

Więcej -https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2060

 

Odsłony: 445
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd