Opus i Preludium za prawie pół miliona

Utworzono: piątek, 20 listopad 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

Ponad 487 mln zł na projekty badawcze dla polskich naukowców w konkursach Opus 19 i Preludium 19 przeznaczyło Narodowe Centrum Nauki na projekty realizowane w ramach badań podstawowych. Na oba konkursy wpłynęło 4096 wniosków, z czego 595 zostało skierowanych do finansowania. Współczynnik sukcesu wyniósł 14,53%.

 

Opus to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo, formuła konkursu Opus 19 została poszerzona o elementy konkursu Harmonia, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych.

Dziewiętnasta edycja konkursu Opus cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, w wyniku którego do NCN wpłynęły aż 2424 wnioski na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Na podstawie przeprowadzonej oceny eksperckiej finansowanie w łącznej wysokości prawie 451 mln zł przyznano 352 projektom i co ciekawe, aż trzy z nich zostaną zrealizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Preludium to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób - w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. W dziewiętnastej edycji konkursu zostały złożone 1672 wnioski o łącznej wartości prawie 246 mln zł, spośród których grono ekspertów zakwalifikowało do finansowania 243 projekty, na kwotę ponad 36 mln zł.

Projekty zgłoszone do finansowania w konkursach NCN mogą być realizowane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Wnioski w każdej z tych dziedzin ocenia właściwy jej zespół ekspertów składający się z zarówno polskich, jak i zagranicznych wybitnych naukowców. To właśnie na podstawie ich oceny zapada decyzja o tym, które ze zgłoszonych projektów otrzymają środki pieniężne na realizację.

Zgodnie z decyzją ekspertów, najwięcej projektów w konkursach Opus 19 i Preludium 19 zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – finansowanie w łącznej kwocie ponad 174 mln zł otrzyma aż 213 z nich. Przedstawicielom nauk o życiu zostały przyznane 203 granty o wartości ponad 228 mln zł, z kolei w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce środki finansowe w wysokości niemal 85 mln zł otrzyma jej 179 reprezentantów.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania są dostępne na stronie NCN.

 

Odsłony: 390
DMC Firewall is a Joomla Security extension!