banner

 

W ramach projektu „Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych”, realizowanego przez Uniwersytet Warszawski (lider projektu), Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powstały trzy repozytoria danych badawczych - repozytorium ogólnego przeznaczenia RepOD, repozytorium danych społecznych RDS oraz repozytorium danych krystalograficznych MX-RDR.
Projekt obejmuje również opracowanie danych społecznych i krystalograficznych, które są sukcesywnie udostępniane w nowych serwisach.


Wszyscy polscy naukowcy mogą w nich bez żadnych opłat deponować i udostępniać zasoby w postaci danych tabelarycznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych oraz wszelkich innych danych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Udostępnianie danych badawczych w repozytoriach jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, wymaganych przez instytucje europejskie (KE) i polskie (NCN).

Każdy opublikowany w repozytoriach zbiór danych otrzymuje indywidualny numer DOI – przypisany do niego na stałe cyfrowy identyfikator. Repozytoria pozwalają użytkownikom na udostępnianie danych zgodnie z zasadami FAIR, z zachowaniem najwyższych standardów otwartości. W repozytorium ogólnego przeznaczenia można tworzyć kolekcje instytucjonalne.

Proces deponowania i udostępniania zbiorów uwzględnia wybór licencji, na podstawie której dane badawcze będą dostępne w repozytoriach. Więcej na temat aspektów prawnych udostępniania danych można przeczytać w przygotowanym dla użytkowników repozytoriów poradniku.
W zależności od udzielonej licencji naukowcy, studenci, dziennikarze czy przedsiębiorcy zyskują możliwość wykorzystania danych do celów badawczych czy komercyjnych.

W Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW odbywać się też będą otwarte szkolenia dotyczące udostępniania i zarządzania danymi badawczymi. Informacje na temat szkoleń są zamieszczane na stronie projektu, na której można również znaleźć materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące danych badawczych.


Więcej - https://repod.icm.edu.pl/info/