banner


Centre for Geopolitics, działające przy Uniwersytecie w Cambridge, uruchomiło nowy program badawczy, którego celem jest lepsze zrozumienie roli Wielkiej Brytanii w procesach geopolitycznych krajów wokół Bałtyku oraz znalezienie długofalowych rozwiązań. W ramach programu powstała sieć Baltics Programme Network, łączącą wiodące uniwersytety i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii oraz z regionu bałtyckiego. Członkiem-założycielem sieci jest Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Baltics Programme Network to nieformalna sieć łącząca wiodące uniwersytety i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii oraz z regionu bałtyckiego w celu budowania i rozpowszechniania wiedzy na temat historii i polityki oraz historycznych kontaktów Anglii i Szkocji, a później Wielkiej Brytanii z regionem nadbałtyckim.

- Współpraca zostanie oficjalnie zainaugurowana 20.01.21 i obejmować będzie początkowo spotkania i seminaria online, a w przyszłości wspólne projekty naukowe oraz wymianę kadry i studentów. Pierwsze seminarium organizowane w ramach programu przez Wydział Historyczny UG planowane jest na lato 2021 – mówi dr Anna Sobecka, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju z Wydziału Historycznego UG, odpowiedzialna za projekt z ramienia UG.

Do programu, poza Uniwersytetem Gdańskim, należą również:

• University of Cambridge, Centre for Geopolitics
• University of Copenhagen, Centre for Military Studies
• University of Glasgow, Baltic Research Unit
• University of Greifswald, Historical Institute
• University of Helsinki, Aleksanteri Institute
• Klaipėda University, Institute of Baltic Region History and Archaeology
• University of Latvia, Faculty of Social Sciences
• University of Tartu, Johann Skytte Institute of Political Studies
• Uppsala University, Institute for Russian and Eurasian Studies

Centrum Geopolityki zamierza stworzyć w pełni finansowany program bałtycki, skupiający się na studiach nad najnowszą historią (od około 1600 r.) i aktualną geopolityką Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Wielką Brytanią.

Docelowo na Cambridge ma powstać fundusz stypendialny dla doktorantów i stanowisko wykładowcy specjalizujących się w badaniach regionu bałtyckiego. Członkowie programu zamierzają także wspólnie aplikować o granty. Planowane jest także kwartalne wydawanie newslettera – dodaje dr Anna Sobecka.


Więcej - Baltic Geopolitics Programme | Centre for Geopolitics (cam.ac.uk)