banner


Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej otwarto laboratorium AI Living Lab, gdzie prowadzone będą badania nad rozwojem sztucznej inteligencji.AI Living Lab to nowoczesne, doskonale wyposażone laboratorium w zakresie inteligentnych rozwiązań wkomponowanych w otoczenie człowieka (Internet Rzeczy IoT, ambient intelligence, ambient assistive living, etc.).

Będzie to przestrzeń do prowadzenia prac badawczych i szkoleń związanych z praktycznymi zastosowaniami sztucznej inteligencji – wyjaśnia prof. Jacek Rumiński, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej na wydziale ETI PG. – W laboratorium będą przygotowywane demonstracje ukazujące możliwości zastosowania sztucznej inteligencji we wspomaganiu opieki nad osobami chorymi i starszymi, w inteligentnych domach, w automatyce domowej, czy w diagnostyce medycznej.

Laboratorium służyć będzie również kształceniu studentów na specjalizacji „Sztuczna inteligencja” (studia II stopnia kierunku inżynieria biomedyczna). Te nowe specjalistyczne studia rozpoczną się na wydziale ETI PG w lutym 2021 r., a w programie znajdzie się 14 przedmiotów dotyczących AI.
Pracownię współtworzy konsorcjum Politechniki Gdańskiej i VoiceLab.AI w ramach tzw. Hubu Innowacji Cyfrowych i będzie ona udostępniana również do współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesowym.


Więcej - https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-12/innowacyjne-laboratorium-sztucznej-inteligencji-na-politechnice-gdanskiej