banner


9.12.20 Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła 327 zwycięzców konkursu Consolidator Grant dla naukowców ze stopniem doktora lub wyższym. Finansowanie stanowi część obecnego programu UE w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020” i wynosi łącznie 655 mln euro. Na konkurs napłynęło 2506 wniosków, a wskaźnik sukcesu wyniósł 13%. ERC oczekuje, że dzięki tym grantom powstanie ponad 2000 miejsc pracy.

 
Wśród stypendystów 37% to kobiety – to najwięcej od początku programu grantowego Konsolidator. Ogólnie wskaźnik sukcesu dla kobiet wyniósł 14,5%, a dla mężczyzn 12,6%. W dziedzinie nauk ścisłych i inżynierii wskaźnik sukcesu kobiet przewyższał odsetek mężczyzn: wynosił 16,9% dla kobiet i 12% dla mężczyzn. W dziedzinie nauk o życiu kobiety otrzymały 15%, a mężczyźni 12,9%.

Stypendyści – naukowcy 39 narodowości - będą realizować swoje projekty z zakresu nauk fizycznych i technicznych, nauk o życiu, a także nauk społecznych i humanistycznych na uniwersytetach, w ośrodkach badawczych i firmach w 23 różnych krajach Europy, z czego wiodącymi lokalizacjami będą Niemcy (50 grantów), Wielka Brytania (50), Francja (34) i Holandia (29). Po raz pierwszy będzie też finansowany projekt z Ukrainy. Najliczniej są reprezentowani Włosi (47 grantów), Niemcy (45), Francuzi (27) i Brytyjczycy (24).

Z Polski jest troje stypendystów:

- dr hab. Justyna Olko kierująca zespołem naukowców na Wydziale „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego (kwota grantu - blisko 2 mln euro). Zespół będzie się zajmować m.in. lepszym zrozumieniem przyczynowo-skutkowych mechanizmów oraz procesów stojących za powstawaniem, ciągłością, redukcją i utratą wielojęzyczności w kontekstach historycznych, geograficznych, społecznych, politycznych i kulturowych.

- prof. AGH, dr hab. inż. Piotr Faliszewski z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH (grant w wysokości ok. 1,4 mln euro), który zajmuje się obliczeniową teorią wyboru społecznego, badaniami systemów wyborczych. Zwycięski projekt zakłada stworzenie i opracowanie mechanizmów podejmowania decyzji w konkretnych dziedzinach: w instytucjach lokalnych, sporcie, kulturze czy wyszukiwaniach internetowych itp.

- dr Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (grant w wysokości ok. 2 mln euro). Badacz zajmuje się molekularnymi mechanizmami procesów o wysokim znaczeniu klinicznym, które kształtują i kontrolują funkcjonowanie białek komórkowych we wszystkich organizmach żywych.

Consolidator Grants są przyznawane wybitnym naukowcom dowolnej narodowości i wieku, z co najmniej 7-letnim, a nawet 12-letnim stażem po uzyskaniu stopnia doktora oraz obiecującym dorobkiem naukowym. Badania muszą być prowadzone w publicznej lub prywatnej organizacji badawczej znajdującej się w jednym z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych. Finansowanie grantu - do 2 mln euro, plus w niektórych przypadkach dodatkowy 1 mln euro na koszty początkowe - jest udzielane na okres do 5 lat i obejmuje głównie zatrudnienie naukowców i innego personelu w celu konsolidacji zespołów stypendystów.

O ERC
Europejska Rada ds. Badań Naukowych, powołana przez Unię Europejską w 2007 r., jest pierwszą europejską organizacją finansującą doskonałe badania pionierskie. Każdego roku wybiera i finansuje najlepszych, kreatywnych naukowców dowolnej narodowości i wieku. Oferuje cztery podstawowe programy dotacji: dotacje dla początkujących, konsolidacyjne, zaawansowane i synergiczne. Dzięki dodatkowemu programowi dotacji Proof of Concept ERC pomaga stypendystom wypełnić lukę między pionierskimi badaniami beneficjentów a wczesnymi fazami ich komercjalizacji.
Do tej pory ERC sfinansowała ponad 9500 projektów badawczych.


Więcej - https://erc.europa.eu/news/CoG-recipients-2020