banner


Współpraca ze startupami, jeszcze bardziej rozbudowany pakiet szkoleń i nadal niezwykle atrakcyjne warunki finansowe. Po sukcesie pierwszej edycji Narodowe Centrum Nauki zapowiada program badawczo-szkoleniowy Polonez bis.

 

Program, współfinansowany w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, ponownie skierowany będzie do zagranicznych naukowców. W ramach trzech naborów zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych badaczy, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, by realizować swoje badania podstawowe. – Polonez bis daje naukowcom dużą niezależność – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Do nich należeć będzie wybór tematów badań, dyscyplin oraz jednostek przyjmujących.

O staże będą mogli starać się naukowcy posiadający doktorat lub przynajmniej 4-letnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze, którzy w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu co najmniej 2 lata mieszkali i pracowali poza Polską.

Kandydaci będą składać wnioski wspólnie z instytucjami przyjmującymi – swoimi przyszłymi pracodawcami w Polsce. Mogą nimi zostać m.in.: ośrodki badawcze, uniwersytety, biblioteki naukowe, muzea, organizacje pozarządowe, szpitale, przedsiębiorstwa. – Warunkiem jest posiadanie siedziby na terenie Polski – wyjaśnia prof. Błocki. – Oprócz wzmocnienia i umiędzynarodowienia swoich zespołów instytucje zyskają 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.

Polonez bis, oprócz 4 465 euro miesięcznego wynagrodzenia brutto, zapewni naukowcom do 100 000 euro na realizację projektów badawczych, w tym na zatrudnienie zespołów.

Uzupełnieniem grantu będą oddelegowania do instytucji pozaakademickich i atrakcyjny program szkoleniowy. Realizację programu wesprą organizacje partnerskie: firma Careers Research and Advisory Centre, fundacja Startup HUB Poland, fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki, a także Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie rozpocznie się we wrześniu 2021 roku, ale już teraz NCN zachęca do zapoznania się z warunkami programu i śledzenia swoich mediów społecznościowych.