Maestro i Sonata za ponad 215 mln zł

Utworzono: poniedziałek, 15 luty 2021 Anna Leszkowska Drukuj E-mail


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dwunastej edycji konkursu Maestro oraz dziesiątej edycji konkursu Sonata bis. Przyznane granty umożliwią badaczom realizację pionierskich badań podstawowych oraz utworzenie nowych zespołów badawczych.

 


W rozstrzygniętych właśnie konkursach zostało złożonych 495 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 86 projektów. Współczynnik sukcesu wyniósł ponad 17%. Łączna wartość przyznanych środków w obydwu konkursach wynosi aż 215 523 213 zł.

Maestro to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, których celem jest realizacja pionierskich badań podstawowych, prowadzących do odkryć naukowych. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu.
Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje dotychczasowe prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami finansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczyła w życiu środowiska naukowego. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy.
Na podstawie oceny ekspertów NCN w dwunastej edycji konkursu Maestro finansowanie w kwocie niemal 37 mln zł otrzyma 10 z 68 nadesłanych wniosków.

Sonata bis to konkurs na projekty badawcze, których celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających tytuł naukowy lub uprawnień równorzędnych. Kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. W rozstrzygniętej właśnie dziesiątej edycji konkursu Sonata bis finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł otrzyma 76 z 427 złożonych wniosków.

W ramach obydwu konkursów w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli w sumie 105 wniosków, spośród których do realizacji skierowano 15 na kwotę niemal 34 mln zł.
W naukach o życiu wpłynęło 139 wniosków, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 27 o łącznej wartości ponad 79 mln zł.
Przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych złożyli 251 wniosków, z czego 44 na kwotę ponad 102 mln zł otrzymało finansowanie.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach Maestro 12 i Sonata bis 10 zostały opublikowane na stronie NCN.

Odsłony: 357
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd