Obywatelska nauka

Utworzono: sobota, 20 marzec 2021 Anna Leszkowska Drukuj E-mail


foto do stojak 1

 

 

 

 

 
MammalNet
to europejski projekt nauki obywatelskiej, finansowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), mający na celu zaangażowanie obywateli mających kontakt z dziką przyrodą, specjalistów od ochrony przyrody, osoby zarządzające populacjami dzikich zwierząt, a także naukowców, do gromadzenia danych na temat rozmieszczenia i liczebności dzikich ssaków.

W Europie żyje około 250 różnych gatunków ssaków, od ryjówek do bobrów, rysi, łosi i wilków, jednak informacje na temat rozmieszczenia i liczebności tych gatunków są wciąż bardzo ubogie. Naukowcy mogą od teraz skorzystać z pomocy obywateli, którzy prowadzą różne działania w terenie – alpiniści, rowerzyści, przyrodnicy, myśliwi i rybacy, zbieracze grzybów i inne grupy związane z pracą na łonie natury mogą stać się sprzymierzeńcami przyrody i nauki.

Uczestnicy programu biorą udział w międzynarodowych badaniach naukowych, które nie tylko promują otwartą naukę, ale i dostarczą wskazówek, jak najlepiej zarządzać i chronić dziką przyrodę w Europie. Gromadzenie tych danych pomoże w szerokim odwzorowaniu rozmieszczenia gatunków oraz lepiej zrozumieć zachowanie i status populacji dzikich gatunków ssaków.

Każdy z nas może zbierać dane, na przykład podczas spaceru, a następnie przekazać je badaczom, zajmującym się analizą zebranych informacji. W tym celu stworzono darmowe aplikacje - iMammalię, dla amatorów oraz MammalWeb, dla użytkowników fotopułapek.

Aplikacja mobilna iMammalia (do ściągnięcia na telefon Android w Google Play Store lub na Apple w Apple Store) umożliwia przesyłanie obserwacji, lokalizacji i zdjęć pospolitych gatunków ssaków. Natomiast, aplikacje internetowe MammalWeb (www.mammalweb.org) i Agouti (www.agouti.eu) umożliwiają przesyłanie zdjęć z fotopułapek i identyfikację gatunków przez obywateli i naukowców. Wszystkie zgromadzone dane będą weryfikowane przez naukowców zaangażowanych w projekt, a następnie przesyłane do GBIF (Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności) powszechnie dostępnego repozytorium danych o zasięgu ogólnoświatowym.

Obecnie dodatkowo uruchomiono Masowy otwarty kurs online MammalNet (MOOC)! W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:
- Jak otwarta nauka i nauka obywatelska mogą pomóc w poprawie ochrony przyrody (I moduł)
- Jak gromadzić dane oraz przyczyniać się do wzrostu wiedzy i
poprawy jakości ochrony ssaków (II moduł)
- Jakie są narzędzia pomagające w pozyskiwaniu danych dotyczących
dzikich zwierząt (III moduł)
- O projektach i organizacjach zajmujących się ochroną
przyrody i promocją nauki obywatelskiej (IV moduł)

Rejestracja i uczestnictwo są bezpłatne, można też uzyskać certyfikat.
Wymagania: znajomość j. angielskiego i konto Google.
Joanna Stojak

Dr Joanna Stojak z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży jest kierownikiem tego projektu ze strony polskiej

Więcej informacji: https://www.mammalnet.com/mammalnet-mooc-en/
Rejestracja: https://www.inscribirme.com/citizenscienceopportunitiestoim

https://www.youtube.com/watch?v=S7gymKxSOv4&feature=emb_logo

 

Odsłony: 974
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd