banner

KP 1Ukazał się kolejny tom prac Komitetu Prognoz PAN Polska 2000 Plus zatytułowany: Zmieniający się świat a globalizacja pod redakcją naukową Jerzego Kleera i Konrada Prandeckiego.

Czytelnik znajdzie w nim teksty pokazujące zmiany zachodzące na świecie (Jerzy Kleer, Konrad Prandecki) i rolę, jaką w tych procesach odgrywa nauka i technologia (Bogdan Galwas), także pandemia COVID-19 (Adriana Łukaszewicz); trzy artykuły dotyczące stanu globalizacji (Andrzeja Sopoćki, Juliusza Kotyńskiego i Franciszka Kubiczka) - jak ona zmienia i może zmienić świat i Polskę; a także teksty związane z pozaeuropejskim spojrzeniem na globalizację: z pozycji RPA (Arkadiusz Żukowski), Ameryki Łacińskiej (Ryszard Piasecki) i Chin (Zbigniew Madej).
Tom kończy rozdział pokazujący reakcję na globalizację – od strony ideologii (Paweł Kozłowski), odpowiedzialności międzypokoleniowej (Katarzyna Sobiech-Grabska), integracji (Jerzy Kleer), państw Azji Wschodniej (Katarzyna Nawrot) oraz państwa (Konrad Prandecki).

Więcej - https://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/286-recenzje-el/4554-komitet-prognoz-pan-o-zmieniajacym-sie-swiecie