banner

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła 4.11.21 drugi konkurs ERC - Public Engagement with Research. Celem jest wyróżnienie tych badaczy, którzy wykazali się doskonałością w nawiązywaniu kontaktów z odbiorcami spoza ich dziedziny badań. Każda z trzech nagród jest warta 10 000 euro.

Po udanym konkursie pilotażowym w 2020 roku nagroda Public Engagement with Research Award powraca w drugiej edycji. Nagroda w wysokości 10 000 EUR zostanie przyznana najlepszemu kandydatowi w każdej z trzech różnych kategorii:

• Zaangażowanie (nauka obywatelska)

• Inspiracja (zasięg publiczny)

• Wpływ (media i polityka)

Termin składania wniosków upływa 3.02.22. Do konkursu może przystąpić ponad 6800 stypendystów ERC. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas Otwartego Forum EuroScience (ESOF) w lipcu 2022 roku.

Więcej -
| public engagement with Research Award ERC: Europejska Rada ds. Badań Naukowych (europa.eu)