banner

 

intarg banerOd 11 do 12 maja 2022 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (Spodku) odbędą się 15. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2022.

Wiodącym celem Targów jest promocja innowacyjności, synergia nauki z przemysłem, tworzenie ekosystemu innowacji, transfer technologii poprzez zaproszenie do udziału przedstawicieli świata nauki oraz innowacyjnego biznesu, upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie, a także pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu
o innowacyjność i nowe technologie.

Targi INTARG® są wysoko oceniane przez instytucje państwowe oraz organizacje krajowe i międzynarodowe, które rokrocznie wspierają to wydarzenie.
Świadectwem rangi tej imprezy jest również powtarzalny w niej udział instytucji państwowych, licznych czołowych polskich jednostek sfery nauki, innowacyjnych podmiotów gospodarczych z polski i zagranicy.

Przestrzeń Targów podzielona zostanie na strefy branżowe, instytucjonalne oraz narodowe.

Wydarzenia towarzyszące:

Targi INTARG® 2022 wzbogacone zostaną o szereg wydarzeń towarzyszących, w tym:

konferencje, prezentacje, panele dyskusyjne, omawiające istotne zagadnienia dla synergii nauki i gospodarki, transferu technologii oraz tworzenia przyjaznych ekosystemów innowacji

spotkania networkingowe i biznesowe, służące szerszemu przedstawieniu potencjału oferowanego przez środowiska wynalazczo-naukowe i zachęceniu do nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy nauką a gospodarką

• galę finałową z ogłoszeniem wyników i wręczeniem najwyższych nagród i wyróżnień
laureatom Konkursu INTARG® 2022, XX edycji Konkursu Godła Promocyjnego Lider Innowacji® oraz XVII edycji Konkursu Młody Wynalazca.

• XXII Światową Konferencję Gospodarczą Polonii
, zorganizowaną przez Fundację Polonia; jej misją jest zainicjowanie współpracy pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami reprezentującymi gospodarcze środowiska polonijne.

Ważnym elementem Targów jest Międzynarodowy Konkurs INTARG®, w ramach którego wynalazki zostaną poddane ocenie jury. Najwyżej ocenione rozwiązania otrzymają następujące nagrody:

• wyróżnienia specjalne: Grand Prix, Przewodniczącego Jury, medale WIPO, nagrody za rozwiązania innowacyjne o wysokim poziomie TRL i za najlepszy wynalazek zagraniczny

• medale platynowe – za najlepszy wynalazek w danej kategorii branżowej

• medale diamentowe – za innowacje o szczególnym znaczeniu społecznym

• nagrody patronów honorowych oraz partnerów

• medale konkursowe: złote, srebrne i brązowe

Szczegółowe informacje o XV edycji INTARG® 2022, wystawcach i programie Targów oraz o ich partnerach i przyznanych patronatach są publikowane na stronie www.intarg.pl.