banner

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła zwycięzców konkursu 2021 Advanced Grants. Dla Polski jedyny grant zdobył prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, dyrektor Międzynarodowej Agendy Badawczej Centera zajmujący się półprzewodnikami w dalekiej podczerwieni (terahercowymi). (Projekt: Towards On-Chip Plasmonic Amplifiers Of THz Radiation).

Budżet konkursu Advanced Grants 2021 to 624,6 mln euro i taka kwota trafi do 253 czołowych naukowców w całej Europie. Wyniki ich pracy mają poszerzyć wiedzę w wielu obszarach nauki, m.in. w medycynie (wykorzystanie matematyki do znalezienia lepszych sposobów stosowania antybiotyków i chemioterapii), naukach przyrodniczych (sposoby ochrony bioróżnorodności wysp), kosmicznych ( badania Kosmicznego Świtu), czy humanistycznych( zrozumienie, w jaki sposób dźwięki językowe zmieniają się w czasie).

Granty ERBN dla zaawansowanych mają na celu wspieranie wybitnych naukowców i uczonych w dowolnej dziedzinie na etapie kariery, gdy są już liderami badań o ugruntowanej pozycji i uznanymi osiągnięciami badawczymi.
Stypendyści będą realizować swoje projekty na uniwersytetach i ośrodkach badawczych w 21 państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych, z naukowcami głównie z Niemiec (61 grantów), Wielkiej Brytanii (45)*, Holandii (27) i Francji (26).

Konkursy ERC są otwarte dla naukowców dowolnej narodowości, a w tej rundzie finansowanie wygrało 28 różnych narodowości. Wnioski złożyło 1735 wnioskodawców, z czego 20,8% stanowiły kobiety-naukowcy. Udział kobiet wśród naukowców, którym przyznano granty Advanced Grants, stale rośnie z około 10% w 2014 r. do ponad 25% w ostatnim konkursie.
Oprócz wzmocnienia europejskiej bazy wiedzy, nowe projekty badawcze doprowadzą również do stworzenia około 2300 nowych miejsc pracy dla stypendystów podoktoranckich, doktorantów i innego personelu badawczego.

*Naukowcy w Wielkiej Brytanii
Statystyki i ostateczna lista laureatów są tymczasowe. Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem przewiduje możliwość włączenia Zjednoczonego Królestwa do obecnego unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji, znanego jako Horyzont Europa, pod warunkiem przyjęcia protokołu. Ponieważ protokół ten nie został dotychczas przyjęty, Zjednoczone Królestwo nadal uważa się za niestowarzyszone z tym programem. Zwycięskie wnioski wnioskodawców mających siedzibę w kraju uczestniczącym w procesie stowarzyszenia z programem Horyzont Europa będą kwalifikować się do finansowania tylko wtedy, gdy odpowiednia umowa o stowarzyszeniu z programem Horyzont Europa ma zastosowanie do czasu podpisania umowy o dotację. Wybrani kandydaci z instytucji przyjmujących w Wielkiej Brytanii mogą jednak nadal otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że przeniosą się do instytucji przyjmującej w kwalifikującym się kraju.

Więcej - https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2021-adg-statistics.pdf

https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/erc-advanced-grants-2021

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2021-adg-results-all-domains.pdf