banner


Krzemionki 100 plakat 1
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje w dniach 16-24.07.2022 roku kilkudniowy piknik związany ze stuletnią rocznicą odkrycia kopalni krzemienia pasiastego.Dokonał tego geolog Jan Samsonowicz w Krzemionkach (Opatowskich) koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Jak się okazało, był to prawdziwy skarb, a data 19 lipca 1922 roku zapisała się na kartach historii polskiej archeologii.

Podczas pikniku na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki spotkają się archeolodzy, konserwatorzy zabytków górniczych, geolodzy, przyrodnicy, organizatorzy turystyki oraz wszyscy miłośnicy pradziejów, którzy przez lata inicjowali i wspierali działania mające na celu zachowanie i umiejętne udostępnienie unikalnego zabytku archeologicznego, podniesionego w roku 2019 do rangi dobra UNESCO.

Kolejna edycja pikniku „Krzemionkowskie spotkania z epoką kamienia” będzie powiązana z prezentacjami i warsztatami związanymi z epoką kamienia i wczesną epoką brązu oraz laboratoriami i pokazami popularnonaukowymi. Ponadto na pikniku odbędzie się m. in. inscenizacja historyczna, promocja okolicznościowej monety NBP, karty pocztowej Poczty Polskiej oraz wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, a także wernisaż wystawy włoskiego fotografa pt. Megality.


Szczegółowy program planowanych wydarzeń będzie dostępny na stronie http://muzeumostrowiec.pl/krzemionki/ w zakładce „100-lecie odkrycia kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach”.