banner

Rosneft Corporation podsumowała wyniki zintegrowanego projektu Clean Arctic – pisze rosyjski portal Rambler.ru. Jego istotą jest badanie wpływu działalności gospodarczej czasów ZSRR na ekosystemy Arktyki. Od 2019 roku eksperci badają wyspy archipelagu Ziemi Franciszka Józefa. W projekcie wzięli udział przedstawiciele wiodących instytucji naukowych z kraju.


„Mówimy o ogniskach zanieczyszczenia gleb i gleb, które pozostały w miejscach przechowywania paliw i smarów. W czasach sowieckich sprowadzano je w dużych ilościach do regionu, aby zapewnić funkcjonowanie baz naukowych i obiektów wojskowych. Podczas testów wykryto mikroorganizmy, które mogą rozkładać produkty naftowe w niskich temperaturach” – podano w raporcie.

Takie mikroorganizmy można wykorzystać do tworzenia preparatów biologicznych do kompleksowego oczyszczania gleb w Arktyce.
„Pomimo tak dużego skupienia się na tym, że czynnik antropogeniczny jest kluczowym zanieczyszczeniem środowiska, zidentyfikowano bakterie, mikroorganizmy, które wykorzystują olej napędowy jako żywność. To znaczy w rzeczywistości ujawniły się mechanizmy samooczyszczania natury. /…/

Wspólny projekt Rosniefti i Arktyki Rosyjskiej jest kontynuacją prac mających na celu wyeliminowanie szkód środowiskowych nagromadzonych w okresie sowieckim, które prowadzono w latach 2012-2017 na wyspach archipelagu Ziemi Franciszka Józefa i na Nowej Ziemi w ciągu granice parku narodowego.

„W sumie od 2012 roku Rosnieft przeprowadziła ponad 30 ekspedycji badawczych w celu zbadania warunków lodowych i hydrometeorologicznych na szelfie kontynentalnym. Ostatnia stała się największym programem badawczym w regionie od czasów sowieckich. Specjaliści z Arktycznego Centrum Badawczego firmy badali lodowce i góry lodowe, geologię stref morskich i przybrzeżnych, kluczowych mieszkańców ekosystemu - niedźwiedzie polarne, morsy, dzikie renifery i mewy białe. Od trzech lat pracownicy Parku Narodowego i Instytutu Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk pobierają próbki gleby na wyspach archipelagu Ziemi Franciszka Józefa, badając skażone tereny z bezzałogowych statków powietrznych” – informuje Rambler.ru.


Źródło: https://news.rambler.ru/ecology/49038499/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink