banner


Dzisiaj, tj. 9.08.22 nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora NCBR – jednej z dwu agencji MEiN (druga to NCN), powołanej do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Zmiany dyrektorów w tej agencji następują średnio co trzy lata (tylko jeden pełnił tę funkcję 5 lat).
Jak wynika z informacji NCBR (od 1.08.22 przyporządkowanemu już nie MEiN, ale ministerstwu funduszy i polityki regionalnej), dotychczasowego dyrektora dr. Remigiusza Kopoczka (który pełnił tę funkcję od lutego tego roku, a 20.07.22 został powołany na czteroletnią kadencję), zastąpił dr Paweł Kuch.

Dr Remigiusz Kopoczek w latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i studentów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego a od 2020 r. jest członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest współautorem kierunków studiów z dziedziny projektowania gier i przestrzeni wirtualnej oraz autorem i współautorem publikacji m.in. na temat procesu tworzenia gier komputerowych, wykorzystywania multimediów i rzeczywistości wirtualnej w edukacji. W ostatnich latach sprawował stanowisko prezesa zarządu pierwszego akceleratora gier wideo ARP Games. Był także prezesem zarządu jednej z największych konferencji gospodarczych w Polsce – Kongresu 590.

Nowo powołany dyrektor NCBR dr Paweł Kuch jest radcą prawnym, ekspertem z zakresu negocjacji, M&A, ochrony danych osobowych, tworzenia strategii biznesowo-prawnych i międzynarodowych kontraktów handlowych oraz autorem szeregu publikacji naukowych. Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami, zarówno w sektorze gospodarczym, finansowym, jak i badawczo-rozwojowym. Z wykształcenia prawnik i ekonomista. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Zurychu.
Przez ostatnie 14 lat prowadził prywatną praktykę, reprezentując podmioty komercyjne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, własności intelektualnej, prawa lotniczego i innych. Posiada również 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej – podaje portal NCBR.