banner


kleer227 lipca 2022 zmarł prof. Jerzy Kleer – znany ekonomista, humanista, wieloletni wiceprzewodniczący Komitetu Prognoz PAN Polska 2000+, de facto kierujący pracą tego ważnego naukowego gremium, potrzebnego nie tylko polskiej nauce.


Prof. Kleer, zaprzyjaźniony z Redakcją Spraw Nauki i często obecny na jej łamach, zajmował się ekonomią rozwoju, ale i globalizacją. Tym, co Go wyróżniało w dzisiejszych czasach rozpasanego indywidualizmu była … spółdzielczość, dobra publiczne. Jestem z przekonania i praktyki spółdzielcą – mawiał i przedstawiał swoje prace z tej dziedziny.

Drugim obszarem badań Profesora była globalizacja i regionalizacja, do których podchodził od strony systemów kulturowych. W dyskusjach, jakie odbywały się w Komitecie Prognoz zawsze podkreślał różnorodność świata wynikającą z tradycji, religii, języka i wskazywał na skutki, jakie te czynniki powodują w próbach ujednolicenia świata przez globalistów. Zwracał jednocześnie uwagę na rolę państwa narodowego, jako jedynej formy organizacji społecznej zdolnej zapewnić bezpieczeństwo i powszechny dostęp do dóbr publicznych dla swoich obywateli.

Miał szeroką wiedzę o świecie, nie tylko od strony historii gospodarczej, ale i politycznej – wykorzystywał ją nie tylko w swojej pracy naukowej, ale i dziennikarskiej, i popularyzatorskiej. Ostatnio zajmował się fenomenem rozrastania się miast, megamiastami i destrukcją przestrzeni publicznej, jaką one powodują.

Prof. Jerzy Kleer w pamięci tych, którzy Go poznali, na pewno pozostanie nie tylko ekonomistą-humanistą, naukowcem i społecznikiem, ale przede wszystkim niezwykle życzliwym człowiekiem obdarzonym ogromnym poczuciem humoru. Wielki takt, elegancja, uprzejmość, empatia, wyrozumiałość, rzetelność, umiejętność współpracy i pogoda ducha zjednywały mu wszystkich, którzy mieli szczęście Go poznać. Tak Pana, Profesorze, zapamiętamy i my.
Anna Leszkowska