banner

Do 29.10.23 – będzie trwać wystawa w warszawskim Muzeum Etnograficznym poświęcona kobietom zajmującym się etnografią i antropologią.
Etnografki IMM 800x120 1

Wystawa „Etnografki, antropolożki, profesorki” zwraca uwagę na znaczenie kobiet w kształtowaniu się etnologii jako dyscypliny naukowej w Polsce. Postaci bohaterek, które przedstawiono na wystawie reprezentują pierwsze dwa pokolenia kobiet profesjonalnie zajmujących się etnografią, antropologią i etnologią. Na podstawie ich życiorysów widoczne jest zróżnicowanie funkcji jakie pełniły oraz ról, które odegrały w rozwoju tej dyscypliny naukowej. Wystawa pokazuje różne drogi zawodowe kobiet w zależności od ich pochodzenia, losów wojennych i decyzji podejmowanych w następstwie powojennych zmian ustrojowych.

Na ekspozycji pokazano zarówno losy jak i dzieła i dorobek naukowy badaczek mieszkających i pracujących w kraju oraz poza jego granicami, ich wkład w rozwój instytucjonalnej etnologii w Polsce. To wykładowczynie wyższych uczelni i organizatorki życia akademickiego - pracowniczki i kierowniczki muzeów, redaktorki wielotomowych wydawnictw naukowych i autorki znaczących publikacji.
Na wystawie znalazły się zarówno pamiątki związane z naukową działalnością badaczek, np. publikacje, fotografie, jak i eksponaty dotyczące ich sfery osobistej.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku, etnologia została wykreślona z wykazu dyscyplin naukowych i włączona w obręb „nauk o kulturze i religii”. „Ta administracyjna decyzja – pisano w skierowanym do ministra liście protestacyjnym – wzbudziła gorzkie reminiscencje związane z analogiczną likwidacją etnologii (uznanej za burżuazyjną) w epoce stalinowskiej, kiedy to nasza dyscyplina, w myśl marksistowskiej doktryny, została arbitralnie włączona w obręb „historii kultury materialnej”. Pod koniec czerwca 2022 roku ukazał się projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych, w którym zaproponowano wyodrębnienie w dziedzinie nauk humanistycznych dyscypliny „etnologia i antropologia”.

Kuratorkami wystawy są antropolożki: dr Ewa Klekot i Marta Skwirowska.

Więcej - https://ethnomuseum.pl/wystawy/etnografki-antropolozki-profesorki/