banner


W dniach 16-17.11.22 w Instytucie Fizyki PAN odbyła się konferencja „Inno thinking. Fizyka dla społeczeństwa” dotycząca innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez grupy badawcze działające w ramach Centrum Transferu Technologii w IF PAN, kierowanego przez prof. Marka Godlewskiego.


Na konferencji pokazano przykłady gotowych do komercjalizacji rozwiązań z dziedziny ochrony środowiska, pozyskiwania i oszczędzania energii, a także medycyny, w tym wykorzystania nanotechnologii do zwalczania zagrożeń związanych z superbakteriami oraz zastosowań w implantologii.

W pierwszym dniu konferencji zespoły badawcze przedstawiły rozwiązania dotyczące nanopowłok:
- warstw tlenkowych osadzanych metodą ALD, które mogą być stosowane do termoizolacyjnych pokryć szyb (zespół dr. Bartłomieja Witkowskiego),
- metody modyfikacji farb i lakierów czyniącej z nich powłoki antybakteryjne (zespół dr. Jarosława Kaszewskiego)
- nanopowłok tlenków metali do zastosowań w implantologii u pacjentów z osteoporozą (zespół Aleksandry Seweryn).

W drugim dniu konferencji skupiono się na prezentacji detektorów:
- diodowych, pod dedykowany zakres widmowy (zespół dr Ewy Przeździeckiej), czyli technologii uzyskiwania złączy diodowych do zastosowań w detektorach światła, bez dodatkowego źródła zasilania,
- niskokosztowych detektorów UV o wysokiej czułości (zespół Moniki Ożgi) do systemów monitorowania promieniowania UV i wczesnego ostrzegania, jak również indywidualnych środków ochrony
- detektorów podczerwieni na bazie struktur półprzewodnikowych PbTe/CdTe z zakresu 1-4 μm pracujących w temperaturze pokojowej, które mogą znaleźć zastosowanie od medycyny, po automatykę przemysłową i monitorowanie poziomu emisji gazów cieplarnianych, czy innych zanieczyszczeń powietrza (zespół dr. Michała Szota).

Więcej o osiągnięciach zespołów badawczych, także o ich statusie patentowym i formie komercjalizacji znaleźć można na stronie
Inno thinking. Fizyka dla społeczeństwa! - Wyzwania Fizyki
(al.)