banner

 

Nauka polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da.
Tadeusz Kotarbiński

 

Na konferencji zorganizowanej (1.12.22) przez Fundację Ordo Medicus dotyczącej wstrzymania rekomendacji szczepień przeciw COVID-19, Fundacja przedstawiła oświadczenie w którym stwierdza, iż szczepienia przeciw COVID-19 mają wątpliwe uzasadnienie naukowo-medyczne, a ostatnie doniesienia sugerują wręcz, że ryzyko tej profilaktyki może przewyższać korzyści.

W oświadczeniu podano, iż "analiza dostępnej literatury naukowej i danych wskazuje, że szczepienia przeciw COVID-19 mają wątpliwe uzasadnienie naukowo-medyczne, a ostatnie doniesienia sugerują wręcz, że ryzyko tej profilaktyki może przewyższać korzyści. Dlatego, narodowy program szczepień przeciw COVID-19 powinien zostać wstrzymany, a stosunek korzyści do ryzyka tej profilaktyki ponownie oceniony w sposób niezależny, wnikliwy i transparentny z wykorzystaniem surowych danych z badań klinicznych producenta oraz danych zebranych dotychczas przez Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z uzasadnieniem naukowo-medycznym, na którym opiera się niniejsze oświadczenie - piszą jego autorzy - nie ma wystarczającej pewności, że osoby zaszczepione w porównaniu z niezaszczepionymi mają niższą zachorowalność i umieralność z jakiejkolwiek przyczyny, co jest podstawą zasadności tych szczepień dla poszczególnych grup wiekowych i stanów klinicznych. Najlepsze dostępne dane (badania randomizowane z grupą placebo) nie wykazały redukcji śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny u osób zaszczepionych dostępnymi szczepionkami mRNA przeciw COVID-19.

Powszechnie deklarowana wysoka skuteczność preparatów przeciw COVID-19 w zakresie redukcji hospitalizacji i zgonów związanych z COVID-19 opiera się na badaniach obserwacyjnych i modelach analitycznych, które są obarczone wysokim ryzykiem generowania fałszywych wyników lub wypaczania rzeczywistej skuteczności szczepień"./.../ Rządowa i medialna narracja o wielkiej liczbie chorych i zmarłych z powodu COVID-19 bazuje na wadliwej diagnostyce i przypisywaniu nadmiarowych zgonów (ok. 200 tys. w ciągu dwóch lat) pandemii koronawirusa, podczas gdy są one przede wszystkim skutkiem restrykcji rządowych, lockdownu i paraliżu służby zdrowia".

Oświadczenie zostało podpisane przez szereg lekarzy i naukowców i zaprezentowane na konferencji.

Przedstawiono również „Białą księgę pandemii koronawirusa” wraz z aktualnym wykazem miejsc, do których została wysłana za potwierdzeniem odbioru.

W konferencji wzięli udział:
prof. n. med. Grzegorz Raczak
dr. n. med. Zbigniew Martyka
dr n. med. Piotr Witczak
lek. Paweł Basiukiewicz
lek. Anna Martynowska
lek. Jerzy Milewski
lek. Tomasz Wołoszyn
dr Mariusz Błochowiak

Link do nagrania z konferencji: Nagranie z konferencji o wstrzymaniu rekomendacji szczepień przeciw COVID-19 » Ordo Medicus