banner


Dwaj Polacy – dr Michał Drahus z UJ oraz dr Artur Obłuski z UW zdobyło granty konsolidacyjne Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) w 2022 r.


Dr Michał Drahus jest astronomem na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej UJ. Jego badania koncentrują się na kometach i innych małych obiektach w Układzie Słonecznym, badanych za pomocą nowoczesnych narzędzi astronomii obserwacyjnej we wszystkich długościach fal. Grant, jaki zdobył w konkursie ERBBN nosi tytuł: Hydrogen and deuterium survey of minor bodies: transformative science with a purpose-built CubeSat (Badanie wodoru i deuteru mniejszych ciał: nauka transformacyjna z specjalnie zbudowanym CubeSatem).

Dr Artur Obłuski, który zdobył grant dotyczący miejskiej biografii kosmopolitycznej stolicy Afryki (Urban biography of a cosmopolitan African capital) jest dyrektorem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a jego zainteresowania badawcze obejmują nubiologię, monastycyzm, systemy osadnicze w starożytności i średniowieczu oraz funkcjonowanie i planowanie miast antycznych i średniowiecznych.

Konkurs, na który przeznaczono 657 mln euro, jest częścią unijnego programu „Horyzont Europa”. Ma na celu pomoc znakomitym naukowcom, mającym od 7 do 12 lat doświadczenia po doktoracie, realizować najbardziej obiecujące pomysły.
Wśród 321 jego zwycięzców są obywatele 37 krajów, w szczególności Niemcy (52 badaczy), Włosi (32), Francuzi (31) i Brytyjczycy (31). Zaproszenie to przyciągnęło 2222 wnioskodawców, a wnioski zostały zweryfikowane przez panele uznanych badaczy z całego świata. Granty stworzą około 1950 miejsc pracy dla stypendystów ze stopniem doktora, doktorantów i innych pracowników instytucji goszczących.