banner

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) ogłosiła przyznanie 218 grantów (wartości 544 mln euro) dla zaawansowanych wybitnych liderów naukowych z całej Europy w ramach programu Horyzont Europa.
Wśród nagrodzonych znaleźli się dwaj Polacy: biolog molekularny prof. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (projekt: Principles of endogenous and therapeutic mRNA tumover in vivo) oraz chemik prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN (projekt: Approaching 20% emission efficiency in the NIR-II-region with radical chromophores).

Dotacje wspierają najnowocześniejsze badania w wielu dziedzinach, od medycyny i fizyki po nauki społeczne i humanistyczne.
Finansowanie w ramach grantu ERBN dla zaawansowanych należy do najbardziej prestiżowych i konkurencyjnych programów finansowania UE, zapewniając naukowcom możliwość realizacji ambitnych, motywowanych ciekawością projektów, które mogą doprowadzić do przełomowych odkryć naukowych. Są one przyznawane uznanym, czołowym naukowcom z udokumentowanym dorobkiem znaczących osiągnięć badawczych w ciągu ostatniej dekady.

Laureaci tego konkursu grantowego zaproponowali realizację swoich projektów na uczelniach i ośrodkach badawczych w 20 krajach, głównie w Niemczech (37), Wielkiej Brytanii (35), Francji (32) i Hiszpanii (16). Zwycięzcy pochodzą z całego świata, reprezentują 27 narodowości, w szczególności Niemców (36 badaczy), Francuzów (32), Włochów (21), Brytyjczyków (19).

W ramach tego zaproszenia do składania wniosków napłynęło prawie 1650 wniosków, które zostały ocenione przez panele uznanych badaczy. Ogólny wskaźnik sukcesu wyniósł 13,2%. Kobiety-naukowcy stanowią 23% wszystkich wniosków, co stanowi ich najwyższy jak dotąd wskaźnik uczestnictwa w konkursach Advanced Grant.

Oczekuje się, że oprócz wzmocnienia europejskiej bazy wiedzy, granty stworzą ponad 2000 miejsc pracy dla stypendystów ze stopniem doktora, doktorantów i innych pracowników instytucji goszczących.


Więcej pod linkami:

https://erc.europa.eu/news-events/news/erc-2022-advanced-grants-results

https://erc.europa.eu/news-events/news/advanced-grants-2022-examples-projects

https://erc.europa.eu/sites/default/files/2023-03/erc-2022-adg-statistics.pdf

https://erc.europa.eu/sites/default/files/2023-03/erc-2022-adg-results-all-domains.pdf