banner

 

Dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka, prof. URK, pracownik Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego została laureatką tegorocznej Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie Nauka i technika.

W uznaniu szczególnych osiągnięć i dokonań, mających związek z Krakowem, wybitni twórcy, ludzie nauki i sportu zostają corocznie uhonorowani Nagrodami Miasta Krakowa. Historia Nagród Miasta Krakowa sięga XVI w. i stanowi najwyższy wyraz uznania dla dokonań artystów, naukowców i sportowców, których pasja i praca sprawiają, że Kraków jest postrzegany w Polsce i na świecie jako miejsce o niezwykłym potencjale twórczym.

Dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka, prof. URK została wyróżniona tą prestiżową nagrodą w dziedzinie nauki i techniki za swoje kilkuletnie badania, których celem jest ocena czystości mikrobiologicznej wód Zalewu w Nowej Hucie oraz ocena oddziaływania na ludzi i środowisko tężni solankowej, która została tam niedawno uruchomiona.
Prowadzone przez Panią Profesor analizy mają zarówno niepodważalny walor naukowy, ponieważ dostarczają nowych informacji z zakresu mikrobiologii wód i powietrza, ale także są bardzo istotne w kontekście monitorowania potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych mających wpływ na zdrowie mieszkańców Krakowa, którzy bardzo licznie korzystają z leczniczego działania tężni. Zgromadzone przez laureatkę wyniki badań stanowią istotne wsparcie dla Zarządu Zieleni Miejskiej w walce o czystą wodę w zalewie i bezpieczeństwo sanitarne tężni solankowej w Nowej Hucie.