banner


medal chemii 23Ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu „Złoty Medal Chemii” organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN, a skierowanego do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich o znaczeniu poznawczym, jak również aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki), napisanych i obronionych w Polsce, w roku akademickim 2022/2023.Złoty Medal Chemii 2023
otrzymała Róża Okoń z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Temat zwycięskiej pracy dyplomowej to „Comparative assessment of the photochemistry of N7- and N9-adenosine (Ocena porównawcza fotochemii N7- i N9-adenozyny)”.
Zwycięska praca została napisana pod opieką naukową dr hab. Katarzyny Jarzembskiej, prof. UW i dr. inż. Rafała Szabli.

Srebrny Medal Chemii zdobyła Karolina Wrochna z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Jej praca inżynierska zatytułowana „Otrzymywanie kompleksów boroorganicznych typu BODIPY wykazujących absorpcję w zakresie światła czerwonego do zastosowań w terapii fotodynamicznej” wykonana była pod opieką naukową dr. hab. inż. Tomasza Klisia, prof. PW i mgr inż. Karoliny Urbanowicz.

Brązowy Medal Chemii otrzymał Łukasz Jakubski z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach za pracę inżynierską pod tytułem „Zastosowanie kombinacji magnetytu z magnesem molekularnym, jako wypełnienia membran alginianowych w procesie odwadniania etanolu techniką perwaporacji”, napisaną pod opieką naukową dr hab. inż. Gabrieli Dudek.


Wyróżnienia konkursowe otrzymali: Paweł Bonarek z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bartosz Godlewski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Małgorzata Noworyta z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Kamil Szychta z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Nagrody Finalistów powędrowały do zdobywczyń dwóch pierwszych miejsc w konkursie – Róży Okoń i Karoliny Wrochny.

Wyróżnienia specjalne firmy DuPont trafiły do Patrycji Grabowskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz do Łukasza Jakubskiego (zdobywcy trzeciego miejsca) i Mateusza Zygadło z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W tym roku do konkursu zgłoszone zostały 43 prace z 14 ośrodków akademickich w 10 miastach w Polsce. Do finału zakwalifikowało się 15 uczestników. Kryteria, którymi kierowało się jury to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Fundatorem nagród pieniężnych w konkursie jest firma DuPont. Na laureata Złotego Medalu Chemii czekała nagroda w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzymał nagrodę 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostały także cztery wyróżnienia konkursowe o wartości 1 tys. złotych i trzy wyróżnienia specjalne firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.