banner


13 września 2023 na forum Parlamentu Europejskiego dr David Martin - amerykański lekarz, ekspert ds. badań patentowych, przedstawił dowody pokazujące charakter działalności WHO.
Wcześniej, w maju 2023 na tym samym forum (PE) przedstawiał także wynik swoich badań (jest specjalistą w zakresie rozprzestrzeniania broni biologicznej i chemicznej) nad eksperymentami z koronawirusem, jakie prowadzono od 1965 roku.Oba wystąpienia są bardzo ciekawe i pokazują inną niż obowiązująca w mediach komercyjnych, korporacyjnych i mainstreamowych, narrację na temat tzw. pandemii i roli WHO oraz Big Pharma. Pokazują także rolę środowiska naukowego i medycznego. Poniżej podajemy linki do tych wystąpień.

O koronawirusie:
https://world-scam.com/Files/PL_David_Martin_EU_Covid.mp4


O WHO:
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/12/27724/KoniecZTyraniACYAIw261ADsWhoPr_480p.webm