banner

 

W dniach 8-11.09.24 odbędzie się w Belgradzie konferencja (z liczną reprezentacją Polaków wśród organizatorów) na temat informatyki i sztucznej inteligencji (FedCSIS 2024), na której zostanie przyznana nagroda Zdzisława Pawlaka (1926–2006), jednego z ojców informatyki w Polsce.

Misją serii konferencji FedCSIS jest zapewnienie prezentacji, dyskusji i renomowanego forum z zakresu informatyki i systemów sztucznej inteligencji. Forum zaprasza badaczy i praktyków z całego świata do dzielenia się wynikami swoich badań skupiających się na ich zainteresowaniach naukowych i zawodowych w wybranym obszarze.

Tegoroczna, 19 Konferencja FedCSIS składa się ze ścieżki głównej i ścieżki tematycznej.
Artykuły przesłane do ścieżki głównej mogą być przez ich autorów przypisane do obszarów tematycznych, którymi zarządzają kuratorzy obszarów tematycznych. W oparciu o zakres wkładu kuratorzy obszarów tematycznych wybierają recenzentów z Komitetu Programowego ścieżki głównej. Oprócz ścieżki głównej autorzy mogą preferować przesyłanie swoich artykułów do ścieżek tematycznych.

Dla wszystkich pięciu obszarów tematycznych, mieszczących się w ogólnej domenie informatyki, wspólnym mianownikiem jest stale pojawiający się temat systemów inteligencji. Wszystkie ścieżki tematyczne odnoszą się również do systemów inteligencji z różnych perspektyw. Uważa się je za drogę do wprowadzenia większej inteligencji do informatyki i IT.

Główne obszary:

•Obszar tematyczny 1: Zaawansowana sztuczna inteligencja w zastosowaniach
•Obszar tematyczny 2: Informatyka i systemy
•Obszar tematyczny 3: Systemy i aplikacje sieciowe
•Obszar tematyczny 4: Technologie informacyjne dla biznesu i społeczeństwa
•Obszar tematyczny 5: Inżynieria oprogramowania, systemów i usług

Ścieżki tematyczne:

Potwierdzono następujące ścieżki tematyczne dla FedCSIS 2024 (więcej szczegółów można znaleźć na stronie WWW konferencji):

• Postępy w językach programowania (APL)
•AI w rolnictwie (AgriAI)
•Sztuczna inteligencja w humanistyce cyfrowej, obliczeniowych naukach społecznych i badaniach ekonomicznych (AI‑HuSo)
•Zastosowanie przełomowych technologii dla społeczeństwa 5.0 (ADTS)
•Wyzwania związane z przetwarzaniem języka naturalnego (CNLPS)
•Sieci złożone – teoria i zastosowanie (CN-TA)
• Optymalizacja obliczeniowa (CO)
• Komputerowe aspekty algorytmów numerycznych (CANA)
•Nauka o danych w zdrowiu, ekologii i handlu (DSH)
•Przemysłowe systemy cyberfizyczne i agenci oprogramowania (ICPS-SA)
•Zarządzanie systemami informacyjnymi (ISM)
•Internet rzeczy – możliwości, wyzwania i zastosowania (IoT-ECAW)
•Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie (KAM)
• Podejścia oparte na modelach w rozwoju systemów (MDASD)
•Aplikacje i przetwarzanie multimedialne (MMAP)
• Najnowsze postępy w technologii informacyjnej – Sympozjum Doktorskie (DS-RAIT)
•Odporność infrastruktury i systemów krytycznych (RCIS)
•Zbiory przybliżone: teoria i zastosowania (RSTA)
•Skalowalne obliczenia (SC)

Prelegenci:

Jovanović, Jelena, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia - Analityka uczenia się: wyzwania i możliwości, jakie otwiera sztuczna inteligencja

Kutyniok, Gitta, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Monachium) - Niezawodna sztuczna inteligencja: sukcesy, wyzwania i ograniczenia

Tolvanen, Juha-Pekka, Metacase, Finlandia - Języki dla nie-programistów: co, jak, gdzie?

Frank, Urlich, Uniwersytet Duisburg-Essen, Niemcy - Wielopoziomowe architektury językowe: wspieranie ponownego wykorzystania, integracji i wzmacniania pozycji użytkowników poprzez umożliwienie dodatkowej abstrakcji.

Nagroda im. Zdzisława Pawlaka za najlepszą pracę pisemną

Profesor Zdzisław Pawlak (1926–2006) uważany jest za jednego z ojców informatyki w Polsce. Jego teoria zbiorów przybliżonych jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wkładów polskiego naukowca w obszar sztucznej inteligencji na świecie. W swoich badaniach profesor Pawlak zawsze podkreślał potrzebę współpracy interdyscyplinarnej, międzynarodowej i międzypokoleniowej. W informatyce może w czyjejś głowie pojawi się genialny pomysł, ale wymaga to współpracowników, aby dynamicznie się rozwijał, a następnie – szeregu ekspertów merytorycznych, z różnych dziedzin, aby opracować jego praktyczne zastosowania.

Wszystkie artykuły przesłane na konferencję FedCSIS kwalifikują się do nagród w następujących kategoriach:

Nagroda za najlepszy artykuł (600 euro): najlepszy ze wszystkich artykułów przyjętych na konferencję

Nagroda dla Młodego Naukowca (400 euro): najlepsze prace, których wszyscy autorzy mają mniej niż 40 lat

Nagroda za współpracę przemysłową (400 euro): najlepsze artykuły, w których występuje co najmniej dwóch różnych autorów, jeden pracujący w środowisku akademickim, a drugi w przemyśle

Nagroda za współpracę międzynarodową (400 euro): najlepsze prace, których co najmniej dwóch różnych autorów pracuje w instytucjach znajdujących się w dwóch różnych krajach.

Wszystkie te kategorie odzwierciedlają zasady pracy profesora Pawlaka.

O nagrodach decyduje Kapituła złożona z cenionych naukowców, którzy mieli zaszczyt znać i współpracować z Profesorem Pawlakiem.

Wszystkie prace przesłane do wszystkich części FedCSIS są kwalifikowalne. W ten sposób podkreślana jest integralność tematyczna FedCSIS. Lista dotychczasowych zwycięzców dostępna jest na stronie internetowej konferencji - - https://2024.fedcsis.org/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 maja 2024.

Przewodniczący FedCSIS 2024
Luković, Ivan, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia

Honorowy przewodniczący serii konferencji FedCSIS:
Maciaszek, Leszek A., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska i Macquarie University, Australia

Przewodniczący serii konferencji FedCSIS:
Ganza, Maria, Politechnika Warszawska i Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Paprzycki, Marcin, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Akademia Zarządzania, Polska

Ślęzak, Dominik, QED Software i Uniwersytet Warszawski, Polska oraz OnstageAI i DeepSeas, USA

Strona konferencji - https://2024.fedcsis.org/