banner

sztumski nowyStandardem, a nawet obsesją, aktywności inicjacyjnej nowo mianowanych ministrów edukacji po transformacji ustrojowej stało się reformowanie systemów oświaty. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby te reformy były absolutnie konieczne i gdyby po ich wdrożeniu system oświaty stał się sprawniejszy, a nauczanie i uczenie się nie byłyby prawdziwą udręką dla nauczycieli i uczniów. Niestety, nigdy się tak nie stało. A to z wielu powodów.


Czytaj więcej -
https://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/288-filozofia-el/5121-taka-oswiata-jacy-jej-ministrowie