banner


Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła nazwiska 255 naukowców, którzy otrzymają granty dla zaawansowanych naukowców. Są wśród nich:

Prof. Emanuel Gull - Szwajcar z Uniwersytetu w Michigan, który swój grant prowadzić będzie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Grażyna Jurkowlaniec z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Tomasz Skotnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Prof. Emanuel Gull jest fizykiem teoretykiem, zajmującym się rozwojem metod, które są kluczowe do zrozumienia układów kwantowych. Badacz zrealizuje projekt Predictive algorithms for simulating quantum materials , w którym będzie łączył istniejące i opracowywał nowe metody oparte na technikach z kwantowej teorii pola, teorii materii skondensowanej, metodach kwantowego Monte Carlo, matematyki stosowanej czy uczenia maszynowego.

Prof. Grażyna Jurkowlaniec poprowadzi projekt SAIGA (Scholars, Animals, Images, Geographies, and the Arts: De-exoticizing Eastern Europe in the Early Modern Period). W ramach tego projektu badaczka będzie analizować relacje między badaniami nad fauną Europy Wschodniej a sposobami rozumienia tego regionu w okresie od XVI do XVIII wieku.

Prof. Tomasz Skotnicki zdobył 2,5 mln euro na 5-letni projekt SFINKS (SelF-powerIng electroNics – the Key to Sustainable future), w którym proponuje rozwiązanie zbliżone do perpetuum mobile: technologię bezbateryjną, samozasilającą się.

Nowe granty o łącznej wartości prawie 652 mln euro są częścią unijnego programu „Horyzont Europa”.
Wybrani kandydaci będą rozwijać swoje projekty na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych w 19 państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych, zwłaszcza w Niemczech (50 dotacji), Francji (37) i Holandii (23). Wśród laureatów są Niemcy (50 badaczy), Francuzi (31), Brytyjczycy (28), Włosi (22) i obywatele z 28 innych narodów.
Finansowanie należy do najbardziej prestiżowych i konkurencyjnych w UE, zapewniając czołowym starszym badaczom możliwość realizacji ambitnych, motywowanych ciekawością projektów, które mogą doprowadzić do znaczących przełomów naukowych.

Do konkursu wpłynęło 1829 wniosków. Dofinansowanie otrzymało prawie 14%z nich.

https://erc.europa.eu/news-events/news/erc-2023-advanced-grants-results