banner

  Kościelne:
 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie -

 2. Wyższa Szkoła filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie - prowadzenie studiów na kierunkach: „filozofia", „pedagogika", „kulturoznawstwo", „praca socjalna"

 3. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - prowadzenie studiów na kierunkach: „teologia", „filozofia", „historia", „nauki o rodzinie",„historia sztuki", „dziennikarstwo i komunikacja społeczna", „ochrona dóbr kultury"

 4. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - prowadzenie studiów na kierunku „teologia",

 5. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - prowadzenie studiów na kierunku „teologia" - w Sekcji św. Jana Chrzciciela i w Sekcji św. Andrzeja Boboli "Bobolanum", oraz na kierunku „politologia" w Sekcji św. Andrzeja Boboli „Bobolanum",

  6. Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu - prowadzenie studiów na kierunku „teologia",

  7. Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej - prowadzenie studiów na kierunku „teologia",

Wyższe seminaria duchowne - zgodnie z § 7 ust.2 Umowy między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez szkoły wyższe - alumni wyższych seminariów duchownych, prowadzących sześcioletnie studia zgodnie z wymaganiami prawa kościelnego mogą uzyskiwać tytuł zawodowy magistra kierunku „teologia" na podstawie umów o współpracy zawartych w oparciu o Konstytucję Apostolską „Sapientia Christiana" z kościelnymi szkołami wyższymi oraz z uczelniami państwowymi, w których strukturze znajdują się wydziały teologii, posiadającymi prawo prowadzenia studiów magisterskich na tym kierunku.

Innych kościołów:

 1. Wyższa Szkoła Teologiczno- Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej (dawne Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej) - prowadzenie wyższych studiów na kierunku „teologia" - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii adwentystycznej - tytuł równoważny z tytułem licencjata w nadawanym przez uczelnie państwowe.

 2. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia" - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii prawosławnej - tytuł równoważny z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe.

 3. Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia" - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii baptystycznej - tytuł równoważny z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe

 4. Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia" - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii metodystycznej - tytuł ten równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe

 5. Warszawskie Seminarium Teologiczne - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia" - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii - tytuł ten równoważny z tytułem licencjata  nadawanym przez uczelnie państwowe

 6. Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia" - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii starokatolickiej - tytuł ten jest równoważny z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe

 7. Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia" - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii mariawickiej - tytuł ten jest równoważny z tytułem licencjata nadawanym przez państwowe uczelnie.Wg: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-koscielne/


oem software