Jak gospodaruje Narodowe Centrum Nauki?

Utworzono: niedziela, 29 lipiec 2012 ANNA LESZKOWSKA Drukuj E-mail


W 2010 roku Narodowe Centrum Nauki z przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 310 200,00 zł wykorzystało środki w wysokości 84 313,28 zł.


W 2011 roku, który był pierwszym rokiem pełnienia zadań ustawowych przez Centrum, w ramach przyznanej dotacji celowej, Narodowe Centrum Nauki finansowało 8300

projektów na kwotę w wysokości 468 492 tys. zł.

W ramach tej kwoty, na obsługę 1615 projektów badawczych, wyłonionych w konkursach ogłoszonych przez Centrum, przeznaczono kwotę w wysokości 62 885 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 405 607 tys. zł przeznaczona została na finansowanie badań podstawowych, wykonywanych w formie 6685 projektów przejętych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


W planie finansowym Centrum na 2011 rok na finansowanie badań podstawowych realizowanych w ramach zarówno „nowych” konkursów, ogłaszanych przez Centrum, jak i konkursów przejętych z MNiSW, założono kwotę 471 021 tys. zł, co przekłada się na 99,46% wskaźnik wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań ustawowych Centrum.

Należy również dodać, że wskaźnik wykorzystania dotacji podmiotowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania zadaniami realizowanymi przez Centrum, wyniósł w 2011 roku 55,86%, natomiast wskaźnik wykorzystania dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kształtował się na poziomie 71,30%.

W 2012 roku Narodowe Centrum Nauki wykorzystało z przyznanej dotacji celowej na realizacje zadań ustawowych 164 293 tys. zł, natomiast z dotacji podmiotowej przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania zadaniami realizowanymi przez Centrum – 3 264 tys. zł (stan na 31 marca 2012 r.).

Na dzień 15 maja 2012 r. Narodowe Centrum Nauki zatrudniało 102 pracowników, w tym 4 osoby na zastępstwo.

Odsłony: 2394
Our website is protected by DMC Firewall!