banner

W niepublicznej Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, której prezydentem jest dr Stanisław Dawidziuk, w końcu ub. roku nowy rektor - zgodnie z duchem czasu - utworzył w szkole duszpasterstwo*  i otworzył kaplicę. 

Właściwie trudno się dziwić tej zmianie oblicza szkoły, skoro mieści się ona tuż obok Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego na Pradze, duszpasterstwa Salezjanów. Toteż na  Duszpasterza Akademickiego WSM rektor WSM  powołał proboszcza pobliskiej parafii.

Wyrazem obowiązującego w szkole światopoglądu są też życzenia rektora szkoły, dr. Pawła  Stanisława Czarneckiego, jakie złożył studentom i wykładowcom z okazji świąt Bożego Narodzenia. Czytamy w nich:

Dzień narodzin Jezusa, przeżywany i wspominany jako centralne wydarzenie Świąt Bożego Narodzenia zmienił świat. Od tego dnia czas i historia zyskały nowe oblicze. Historia osobista i społeczna wskazuje, że nie zawsze Człowiek może być dumny ze swoich dokonań. W czasie Świąt Bożego Narodzenia wszystko co należy do przestrzeni codzienności, cichnie oraz maleje. W tych dniach wszyscy stajemy przed wielką Prawdą, której tajemnica i ogrom przytłaczają nas, ale także napawają wielką radością i nadzieją. Narodziny Boga-Człowieka pokazują społeczności ludzkiej jak wielką wartość mają życie i miłość, tolerancja i empatia, wzajemny szacunek i niezbywalna wartość godności człowieka. W tym świątecznym czasie szczególnie mocno dostrzegamy wartość Prawdy, której in principio poszukiwaniem zajmuje się Społeczność Akademicka – każdy z nas.**

W sytuacji, kiedy szkolnictwo prywatne zaczyna odczuwać kłopoty z niżem demograficznym, tylko patrzeć, jak szkoła wystąpi o finansowanie z budżetu państwa na równi z innymi szkołami wyznaniowymi! A może i inne pójdą w jej ślady, bo kto w Polsce odważy się nie dać pieniędzy na szkolnictwo katolickie? (al.)

 

*http://www.kaweczynska.pl/home/duszpasterstwo-akademickie-wsm/o-duszpasterstwie

** http://www.kaweczynska.pl/uczelnia/wladze-uczelni/rektor/listy-rektora/1141-list-j-m-rektora-wsm-z-okazji-swiat-i-nowego-roku