banner

{mosimage}   Miłośnikom kultury antyku Wydawnictwo Ossolineum sprawiło niespodziankę, wydając - już po raz trzeci - Słownik mitologii greckiej i rzymskiej Pierre'a Grimala pod redakcją Jerzego Łanowskiego, w tłumaczeniu Marii Bronarskiej, Barbary Górskiej, Anny Nikliborc, Joanny Sachse i Olgi Szarskiej. Jak czytamy w przedmowie - Słownik ma tylko te ambicje, aby służyć jako wygodne repertorium podań i mitów najczęściej cytowanych lub wyzyskiwanych jako tematy w literaturze antycznej i nie rości sobie pretensji ani do oryginalności, ani do uczoności. Nie ma zatem w nim żadnego systemu wyjaśniającego mity - choćby dlatego, że systemy takie szybko się starzeją - niezmienne pozostają tylko dane tekstów. I właśnie te dane autorzy słownika postanowili zebrać, streścić i przedstawić czytelnikowi.
 

Choć książek przedstawiających mitologię Greków i Rzymian wyszło w Polsce sporo, Słownik Grimala - jak podaje redaktor tomu - daje bogatszy niż wszystkie dotąd wydane opracowania wybór opowieści mitycznych i ich wariantów. Jest on oparty ściśle na przekazach z literatury starożytnej i dokumentowany powołaniami na autorów tej literatury, uporządkowany słownikowo według imion występujących w micie postaci, a niekiedy - także i znamiennych haseł tematycznych. W przypisach podaje najważniejsze pozycje odnośnej literatury, zawiera także indeksy osób, nazw geograficznych, tematów mitycznych oraz tablice genealogiczne postaci mitu. Nie ma w nim też żadnych - poza tablicami - ilustracji (inaczej niż w popularnym Ilustrowanym słowniku mitologii greckiej i rzymskiej, wydanym też przez to wydawnictwo w ub. r.).

Pierre Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 2008, s. 481

 

oem software