banner

 
 {mosimage}

 Monografia Żydzi w Europie (podtytuł - Proces rozwoju mniejszości żydowskiej w niezydowskim środowisku Europy 1650 - 1933) pióra Friedricha Battenberga w przekładzie Anny Soróbki, wydana przez Ossolineum w ub. roku to przedstawienie ponad 1700-letniej historii Żydów w Europie, z pominięciem teraźniejszości, czyli okresu od drugiej wojny światowej . W książce pokazano początki europejskiej społeczności żydowskiej, jej dzieje w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej przez wieki, żydowskie oświecenie i chasydyzm, dążenia emancypacyjne i fale asymilacyjne, podziały wewnątrz społeczności żydowskiej oraz powstanie nowoczesnego antysemityzmu wraz z narodzinami syjonizmu. Monografię kończy bibliografia (głównie niemieckojęzyczna) oraz indeks nazwisk. Na wewnętrznych okładkach umieszczono kolorowe mapki ilustrujące osadnictwo i wędrówki Żydów przed 1800 rokiem oraz masakry i migracje Żydów w średniowieczu. Monografia została wydana w serii Zrozumieć Europę.

 

Friedrich Battenberg, Żydzi w Europie, Ossolineum, Wrocław 2008, s.442

oem software