banner

 

polska-niemcy1.jpgJerzy Krasuski, historyk, wybitny znawca problematyki polsko-niemieckiej, wydał w oficynie Ossolineum książkę Polska - Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze. Jest to druga już książka tego autora (po Historii Niemiec) wydana ostatnio w Ossolineum, a dotycząca problematyki niemieckiej.

Autor wychodzi przy omawianiu stosunków polsko - niemieckich od badań archeologicznych i lingwistycznych, pokazujących zasięg terytorialny Słowian i Germanów, by przejść do pokazania stosunków między nimi w okresie tworzenia państwowości i ukształtowanych już silnie państw. Obejmuje to okres roszczeń cesarskich do zwierzchności nad Polską (tytuły działów) w latach 963 -1326, przez konflikt polsko - krzyżacki, stanowisko Polski wobec potęgi rodowej Habsburgów, unię personalną Polski - Litwy z Saksonią, rozbiór Polski - Litwy, odrodzenie szczątkowej państwowości polskiej, okres od powstania listopadowego do Wiosny Ludów, zjednoczenie Niemiec i sytuacji Polaków w Rzeszy , aż po dzieje najnowsze - I wojnę światową, stosunki Polski z Niemcami w okresie hitlerowskim, II wojnę światową i stosunki najnowsze. W końcowych rozdziałach książki autor pokazuje problematykę polsko-niemieckiego pojednania oraz wnioski wynikające z geograficznego położenia Polski. Całość tej solidnej porcji wiedzy historycznej kończą dwa indeksy; nazwisk i nazw geograficznych.

Jerzy Krasuski, Polska - Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze., Ossolineum, Wrocław 2009, wyd. I, s.383

oem software