banner

 

Cywilizacja państwa środka" to seria wydawnictwa Trio poświęcona kulturze i sztuce Chin, przygotowana wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Sztuki Orientu. Właśnie ukazała się kolejna książka - Marcina Jacobiego - Powtórzenie i falsyfikat w malarstwie chińskim, do opracowania której przyczynił się też Instytut Konfucjusza w Krakowie.

trio1.jpgAutor śledzi w niej chińskie podejście do malarskich kopii, stylizacji i falsyfikatów na przestrzeni wieków. Szczegółowa analiza ponad 60 chińskich tekstów źródłowych (głównie traktatów malarskich) z wieków V-XIX, w połączeniu z szeroką bibliografią obejmującą najnowsze publikacje chińsko - zachodniojęzyczne, czyni to studium wyjątkowym, zarówno jeśli chodzi o jego tematykę, jak i zakres. Zwłaszcza, że autor jest wieloletnim opiekunem kolekcji malarstwa chińskiego w Zbiorach Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie i specjalizuje się w historii sztuki chińskiej i chińskiej literaturze klasycznej.

We wstępie do książki autor pisze, że malarskie powtórzenie i falsyfikat towarzyszą dziejom sztuki chińskiej poprzez wieki. Dzieła słynnych mistrzów pędzla naśladowano, kopiowano, nawiązywano do nich, uczono się na nich, wreszcie podrabiano je. Zjawisko występowania nieautentycznych obrazów jest na tyle powszechne w Chinach, że prawie wszystkie badania tej sztuki wiodą ku pytaniu: czym dla artystów i miłośników malarstwa w dawnych Chinach było dzieło oryginalne, a czym falsyfikat? Dlaczego tworzono tak wiele powtórzeń i falsyfikatów?

W książce tej autor przedstawia wyniki badań dawnego piśmiennictwa chińskiego o malarstwie, których celem było opisanie samego zjawiska powtórzenia i falsyfikatu, ale i rekonstrukcja punktu widzenia chińskiego eksperta odnośnie tego zagadnienia. Dlatego gros książki zajmują cytaty z licznych dawnych tekstów o malarstwie - z czasów Chin cesarskich aż do prawie nam współczesnych, do końca XIX w. Powstała w ten sposób książka dla wszystkich, których interesują dzieje malarstwa chińskiego i kolekcjonerstwa dzieł sztuki, kwestie autentyczności obrazów, zmieniające się podejście do powtórzeń i falsyfikatów, wreszcie samo piśmiennictwo chińskie o malarstwie.

Wzbogaca książkę obszerna bibliografia zawierająca literaturę źródłową oraz literaturę sekundarną, z opracowaniami chińsko- i zachodniojęzycznymi, tabelą okresów historycznych dynastii chińskich, glosariusz najważniejszych chińskich terminów z zakresu malarstwa, indeks postaci historycznych i współczesnych badaczy chińskich oraz kolorowe ilustracje.

Marcin Jacoby, Powtórzenie i falsyfikat w malarstwie chińskim, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009, s.319

oem software