banner

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydało książkę Jacka C. Bogle, wybitnego biznesmena amerykańskiego, pod prowokującym tytułem Dość. Książka jest „świeżą bułeczką", gdyż została wydana w tym samym roku, w którym ukazała się na rynku amerykańskim.

dosc2.jpgTytuł „Dość" oznacza niezgodę autora na wiele patologii, jakie są dziełem środowiska ekonomicznego nie tylko w USA, ale i na świecie. Żyjemy w czasach zaniku granic, o których mówi słowo "dość" - pisze. Prezesi spółek - nawet tych upadających - zgarniają nagrody w postaci czeków na ogromne kwoty, menedżerowie funduszy hedgingowych cieszą się z wynagrodzeń opiewających na miliardy dolarów. Te ekscesy to to tylko najbardziej oczywiste przykłady olbrzymich nadużyć, które stały się chlebem powszednim w sektorze finansów, pogłębiając kryzys, z którym zmagamy się obecnie. Jednak te ekscesy i nadużycia sięgają znacznie dalej niż rynki finansowe. Niewiedza, co oznacza "dość" podkopuje również zasady ważne dla biznesu i dla zawodów zaufania publicznego. Często prowadzi też na manowce nas samych, kiedy podejmujemy ważne decyzje inwestycyjne i finansowe.

W książce tej John C. Bogle usiłuje "zarazić nasze umysły odrobiną człowieczeństwa" twierdząc, że w świecie finansów za dużo jest kosztów, a za mało wartości, za dużo w nim spekulacji, a za mało inwestowania, za dużo złożoności, a za mało prostoty. Tak, jak w świecie biznesu za dużo jest liczenia i kupczenia, a za mało zaufania i odpowiedzialności. Może poniekąd z tego powodu, że społeczeństwa bogate obsesyjnie zabiegają o sławę i bogactwo, a nie dość - o charakter i mądrość.

Jak pisze prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, autor książki - założyciel funduszu inwestycyjnego "The Vanguard Group", niezwykle trafnie i przekonująco pisze na temat pieniędzy, biznesu i życia. Konstatuje on, że "nigdy tak wiele nie było płacone za tak mało", wskazując tym na wynaturzenia w rachunku ekonomicznym, rachunku kosztów i zarządzania korporacjami. Identyfikuje groźne nieprawidłowości w działalności gospodarczej i pomiarze jej efektów oraz demaskuje nierzetelne działania przedsiębiorstw i ich menedżerów, którzy w pogoni za korzyściami materialnymi, działają na szkodę swoich klientów. Formułuje też ostrzegawczy dekalog zagrożeń, nierównowag i nieprawidłowości, dowodząc, że jego nieprzestrzeganie doprowadziło do obecnego kryzysu. (js)

Książka ( z licznymi przypisami i indeksem ) jest głęboką krytyką przede wszystkim sektora finansowego oraz występującej w nim chciwości i krótkowzroczności.

John C. Bogle, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia., PTE, Warszawa 2009, s.317

oem software