Literatura polska oczami Włochów

Utworzono: czwartek, 18 marzec 2010 Drukuj E-mail
 

literatura2.jpgHistoria literatury polskiej pod redakcją Luigiego Marinellego w tłumaczeniu Moniki Woźniak, wydana przez Ossolineum to dzieło wyjątkowe. Powstało bowiem (w języku włoskim) dzięki 12 znawcom literatury polskiej, z których 11 jest Włochami a jedna - Polką (Krystyna Jaworska). Ponadto zostało wydane w Turynie w 2004 r., dwa miesiące przed naszym wstąpieniem do UE, przez znane wydawnictwo Einaudi, co świadczy o docenieniu naszej literatury na ziemi włoskiej. Wydawca polski z kolei wzbogacił jeszcze włoski pierwowzór o rozdział traktujący o literaturze ostatnich lat, z przełomu stuleci autorstwa też Włocha (Alessandra Amenty).

Redaktor tomu we wstępie akcentuje, że książka zrodziła się z potrzeby kontynuacji wielowiekowego dialogu kultur; włoskiej i polskiej, podkreśla też , że dzieje kultury i literatury polskiej są częścią europejskiego dziedzictwa. W podręczniku przyjęto zasadę równoprawnego opisu wszystkich epok, niemniej nieco więcej uwagi poświęcono czasom współczesnym. Większy nacisk położono też na epoki dotąd zaniedbywane w podręcznikach, jeśli chodzi o znajomość tekstów - czyli średniowiecze i okres tuż po rozbiorach. Nowością jest wprowadzenie rozdziału o literaturze jidysz i zydowsko-polskiej. W przypadku periodyzacji wprowadzono kilka znaczących zmian: data 1795 i 1918 zostały uznane za centralne z punktu widzenia funkcji, jaka spełniły w całym procesie historycznoliterackim. Oddzielono też twórczość okresu wojennego i pierwszych lat powojennych od reszty literatury współczesnej.

Podręcznik zawiera 14 rozdziałów, bibliografię oraz jeden indeks nazwisk i tytułów utworów anonimowych. Choć redaktor tomu zamierzał stworzyć dzieło obiektywne, wolne od lokalnych partykularyzmów, to - jak sam przyznaje - dla odbiorcy z pewnością będą czytelne sympatie i antypatie autorów poszczególnych rozdziałów i dla niektórych twórców, i dzieł, czy zjawisk. Warto więc sięgnąć po to dzieło, choćby po to, aby przekonać się jak widzą naszą literaturę Włosi i to z różnych pokoleń.(rs)

Historia literatury polskiej, red. Luigi Marinelli, Ossolineum, Wrocław 2009, s. 509

oem software Odsłony: 3746
Our website is protected by DMC Firewall!