banner

 

afgan.1.jpgWydawnictwo TRIO wydało w serii „Historia państwa świata w XX i XXI wieku" książkę Joanny Modrzejewskiej-Leśniewskiej Afganistan.

Seria popularnonaukowa dotycząca historii państw, licząca już ponad 20 książek, jest przygotowywana wspólnie z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a wśród autorów jest wielu wybitnych historyków, nie tylko polskich.

Książka o Afganistanie w piśmiennictwie polskim nie jest jedyną, niemniej jedną z nielicznych publikacji, z których wiele jest tłumaczeniami książek zagranicznych. W językach obcych ukazało się bowiem wiele publikacji poświęconych Afganistanowi i to traktujących problematykę afgańską w różnych aspektach - od historii, poprzez kulturę, etnografię, religię, wojskowość, po gospodarkę i stosunki międzynarodowe. Zostały one umieszczone przez autorkę książki w bogatej bibliografii, obejmującej także piśmiennictwo prasowe.

Joannę Modrzejewską-Leśniewską interesuje przede wszystkim aspekt historyczny tego państwa. Po wstępnym nakreśleniu ogólnych informacji geograficzno - gospodarczo - kulturowych o Afganistanie, przechodzi do szczegółowego przedstawienia jego dziejów od 1901 r. aż po lata obecne, obejmujące amerykańską interwencję. W zakończeniu książki snuje też rozważania o możliwych rozwiązaniach politycznych, jakie mogą nastąpić w tym państwie.

Uzupełnieniem tych treści jest - oprócz solidnej bibliografii - także kalendarium wydarzeń od 1747 r, czyli daty powstania państwa afgańskiego oraz indeks osób, spis map, a także wskazówki bibliograficzne.

Do czytania książki o państwie, które znamy głównie z doniesień wojennych, zachęca także szata graficzna, w tym - liczne fotografie przybliżające odległą od europejskiej kulturę.

Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s. 525


 

oem software