banner

 

tolerancja.jpgZ inicjatywy i pod redakcją Iwony Jakubowskiej-Branickiej Wydawnictwo TRIO wydało książkę pt. O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, będącą zbiorem refleksji znanych intelektualistów, często zabierających głos w dyskusji publicznej na tematy społeczne.

Zawiera ona dziewięć tekstów poświęconych problematyce tolerancji w kontekście założeń współczesnej demokracji liberalnej. Rozważania utworów koncentrują się wokół trzech zasadniczych problemów: po pierwsze - istoty i zakresu pojęcia tolerancji, omówieniu różnych jego teoretycznych ujęć oraz konsekwencji wyboru określonej opcji, po drugie - realizacji idei tolerancji w kontekście założeń aksjologicznych i formalnych współczesnej demokracji liberalnej, i po trzecie - problemowi tolerancji w kontekście konfliktu kultur i wartości w sytuacji koegzystencji tychże w ramach jednego społeczeństwa (państwa), oraz w wymiarze globalnej koegzystencji kultur.

Zagadnienia te zostały ujęte w książce w trzech częściach. W pierwszej - „O pojęciu tolerancji" zawarto teksty Kazimierza Krzysztofka, Jacka Kurczewskiego, Marcina Króla i Anety Gawkowskiej. W drugiej - „Tolerancja a praktyka demokratyczna" - znalazły się teksty Hanny Świdy-Ziemby, Iwony Jakubowskiej-Branickiej i Jerzego Nikitorowicza. W trzeciej z kolei - zatytułowanej „Tolerancja a konflikt kultur" - przeczytać można teksty Stanisława Zapaśnika i Krzysztofa Kicińskiego.

W sumie - czytelnik dostaje wiedzę nie tylko dotyczącą głównych aspektów zjawiska tolerancji, ale i podbudowaną refleksją socjologiczną, filozoficzną, prawną i antropologiczną. Walorem dodatkowym, oprócz naukowego, książki są sugestie i wskazówki o charakterze praktycznym, przydatnym dla prac legislacyjnych, pracy administracji państwa, czy konstruowania prognoz społecznych.

Iwona Jakubowska-Branicka, O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s. 338

oem software