banner

 

zarzadzanie - trio.jpgZarządzanie informacją w walce z terroryzmem - to książka Krzysztofa Liedla wydana przez Wydawnictwo TRIO.

Każda epoka ma swoje wymogi, każda stawia przed państwami inne wyzwania. Jednym z najważniejszych wyzwań XXI w. jest terroryzm - zjawisko, które wpływa na każdą niemal sferę funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Zagrożenie, jakie ze sobą niesie, wymaga tworzenia kompleksowych systemów bezpieczeństwa, które stanowiłyby barierę pomiędzy państwem a organizacją terrorystyczną. Systemy te służyć mają ochronie stabilności politycznej, społecznej i gospodarczej państwa, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.
Jednym z najważniejszych narzędzi, jakimi dysponują służby i instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie terroryzmowi, są zasoby informacyjne. Systemy obiegu informacji, stanowiące `układ nerwowy` państwa, umożliwiają współpracę poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz wspólne reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
Tworzenie jednolitego obrazu sytuacji dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa to jeden z warunków sine qua non efektywnego przeciwdziałania terroryzmowi. Autor pisze o tym, jak zapewnić właściwą koordynację działań w systemie przeciwdziałania terroryzmowi i jak w tym celu wykorzystywać procesy zarządzania zasobami informacyjnymi.

W celu pogłębienia lektury przedmiotu, autor załączył - poza licznymi schematami - bogatą bibliografię tematu.(js)

Krzysztof Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terrozyzmem, Wydawnictwo TRIO, warszawa 2010, s. 151, cena 26 zł.

oem software