banner

 

Wydawnictwo TRIO wydało w tym roku interesującą książkę dotyczącą kultury islamu pióra Zbigniewa Landowskiego - Sufizm.

sufizm.jpgJest to pierwsze polskie syntetyczne ujęcie problematyki związanej z sufizmem - nurtem mistycyzmu muzułmańskiego, niejednorodnym nurtem idei, prądów, nauk i rytuałów, który wywarł wielkie piętno na cywilizacji islamskiej.

We wstępie autor przedstawił tło historyczne narodzin sufizmu, zawarł w nim także podstawowe wiadomości o islamie w okresie jego początków oraz naszkicował tendencje ruchów sufickich na Zachodzie (neosufizm).

W kolejnych rozdziałach, dających panoramę dziejów sufizmu aż do chwili obecnej, autor pokazuje też zasięg światowy sufizmu i omawia najistotniejsze związki ruchów sufickich ze światem polityki i władzą (m.in. w Turcji). I ciekawostka: w Polsce ruch suficki istnieje oficjalnie od 1988 r. - 30.04.98. bowiem to data rozpoczęcia szkolenia pierwszej grupy polskich uczniów (muridów) przez bractwo używające na terenie Polski nazwy Zakon sufich.

W dalszych rozdziałach omówiono doktryny i problemy teologiczno-filozoficzne wszystkich nurtów sufizmu (łącznie z informacjami nt. podstawowych źródeł myśli sufickiej - Koranu), praktyki, obrzędy i rytuały religijne, opisano także sufickie bractwa i konfraternie, aby przejść do opisu monastycyzmu muzułmańskiego.

Nie zabrakło też odniesień do związków sufizmu ze sztuką i literaturą (a także roli kobiet w historii sufizmu) - autor pisze o tym w końcowym rozdziale książki, zaopatrzonej w wyjątkowo bogate przypisy.

Oprócz odnośników, jest także mini słowniczek podstawowych nazw pojęć i terminów użytych w książce, obszerna bibliografia, indeks osób i indeks ważniejszych bractw (tarik) muzułmańskich.

Jest to więc kompendium wiedzy o sufizmie podane przez znanego islamistę, badacza kultury islamu, tłumacza, mające - jak stwierdza autor - synkretyczny charakter umożliwiający zrozumienie fenomenu sufizmu i jego roli w dziejach islamu na świecie.

Edytorsko książka nie przedstawia się okazale (ale za to jest tania!) - nieliczne fotografie równoważy czytelny druk i dobre, fachowe opracowanie redakcyjno - techniczne, co czyni ją przystępną i przejrzystą w lekturze.(lb)

Zbigniew Landowski, Sufizm, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s.300, 30 zł

 

 

oem software