banner

 

zaburz. psych..jpgWydawnictwo Naukowe Scholar wydało przewodnik popularnonaukowy pt. Zaburzenia psychiczne i emocjonalne autorstwa psychologa Wojciecha Jerzego Imielskiego.

Książka zawiera popularny opis najczęściej spotykanych chorób i dysfunkcji psychicznych widzianych z perspektywy psychologa praktyka.

Autor przedstawia istotę i naturę między innymi takich zaburzeń, jak: psychozy, zaburzenia nastroju, nerwice i inne zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości i zachowania, uzależnienia, zaburzenia o podłożu organicznym, nieprawidłowości w funkcjonowaniu osób zdrowych psychicznie. Nie odnosi się tylko do zaburzeń wieku podeszłego oraz czynności i preferencji seksualnych, którymi nie zajmuje się w sposób specjalistyczny.
W swobodny i przystępny sposób zapoznaje czytelnika ze specyfiką psychologicznego spojrzenia na ludzkie problemy natury mentalnej. Podejmuje również temat zdrowia i higieny psychicznej. Omawia problemy dotyczące w pewnym stopniu każdego z nas, choć przestrzega przed traktowaniem przewodnika jak poradnika, zalecając przy jego lekturze stosowny i konieczny dystans. choćby dlatego, że różnica między zdrowiem a chorobą psychiczną ma zawsze głównie ilościowy charakter, a elementy różnych dysfunkcji psychicznych mogą pojawiać się u każdego.

Jak zaznacza, książka jest wynikiem własnych doświadczeń i przemyśleń, stąd niekoniecznie musi się spotkać z całkowitą aprobatą innych specjalistów z tej dziedziny. Choćby dlatego, że w psychologii istnieją różne podejścia i rozmaite orientacje teoretyczne. Jednakże większość zawartej w książce wiedzy jest zgodna z ogólnoświatowym dorobkiem psychologii i psychopatologii, które mimo szybkiego rozwoju ciągle pozostają dyscyplinami o charakterze nieścisłym. I z wielu względów należy życzyć sobie, żeby tak pozostało, gdyż każdy pojedynczy przypadek jakiejkolwiek choroby czy problemu jest w dużej mierze unikalny i niepowtarzalny.

Przewodnik - ilustrowany satyrycznymi, autorskimi rysunkami - adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim do bliskich pacjentów chorujących psychicznie, a także do wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Zawiera też podręczny słownik pojęć używanych w psychopatologii i psychologii klinicznej.(lb)


Wojciech Jerzy Imielski, zaburzenia psychiczne i emocjonalne, Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oem software