banner

 

o_pomieszaniu_gatunkow_okladka.jpgCo było pierwsze? Science fiction czy postmodernizm? Komparatystyczna publikacja O pomieszaniu gatunków. Science fiction a postmodernizm Dominiki Oramus, którą wydało Wydawnictwo TRIO, mająca na celu zestawienie dwóch potężnych prądów kulturowych XX wieku oparta jest na przepisie know-how. Mamy tu tezę, mamy tu matematyczne wręcz jej uzasadnienie i mamy puentę, którą po lekturze książki trudno zanegować. Przedstawienie science fiction jako techniki narracyjnej, analogicznej do metody stosowanej przez postmodernistów, wprowadza porównanie oparte na ugruntowanych już teoriach.

Pięć rozdziałów wprowadza amatora science fiction w labirynt rzeczywistych pojęć kształtujących świat, który funkcjonuje tylko wirtualnie. Publikacja staje się elementem pop-kultury przez ponowne podkreślenie hierarchii wartości, z którą przyszło nam się zmierzyć. Nie bezpodstawne jest odważne nawiązanie do postmodernizmu. Rozbijając na części pierwsze intelektualne zdobycze kultury nowożytnej stworzył on części, z których narodziły się światy, których nie ma. Te wirtualne rzeczywistości są teraz genezą komunikacji ale też i konfliktów.

Kompendium, podręcznik pop-kultury - tak można określić opracowanie Dominiki Oramus, które jest mocnym akcentem w wątłym, polskim przedstawieniu zagadnienia SF. Bogata bibliografia, która tak naprawdę jest tekstową genetyką postmodernizmu wymieniającą autorytety, które wyjaśniły i ugruntowały postmodernizm w kulturze, m.in. Jean Baudrillarda.

Nie może ominąć tej pozycji żaden z lemologów, mimo że niczego nowego akurat w tym temacie się nie dowie, jednak w kontekście „...a postmodernizm" warto do publikacji zajrzeć.

Antologia omówień najważniejszych tekstów Dicka, Vonneguta, Lema, nawiązania do Borgesa, Burgessa i Calvino wraz z konsekwentną adaptacją na polskim gruncie teorii symulacji współczesności, tworzą lekturę dla kulturoznawców i swoisty poradnik dla autorów tekstów literackich. Gdyby jednak słowa kluczowe zawarte w tytule książki zniechęcały do lektury, warto zajrzeć do bibliografii i indeksu osób, aby przekonać się, że książka jest wartościową próbą zabrania głosu na temat post-postmodernistycznej rzeczywistości.(akt)


Dominika Oramus, O pomieszaniu gatunków. Science fiction a postmodernizm

Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s. 243, cena 32 zł.

oem software