banner

 

turcja1.jpgWydawnictwo TRIO w serii popularnonaukowej „Historia państw, świata w XX i XXI wieku" wydała książkę Dariusza Kołodziejczyka - Turcja. Jest to drugie - po 10 latach - wydanie tej książki, w którym dokonano poprawek i uzupełnień w narracji obejmujących okres do 1999 roku.

Historia Turcji dla Polaków ogranicza się zazwyczaj do odsieczy wiedeńskiej - dzieje Turcji - mimo turystyki handlowej w latach 70. i 80. XX w. i obecnej, już nie o podłożu ekonomicznym - nie są współcześnie znane. Autor pokazuje historię Turcji od schyłku XVIII wieku, czyli od Imperium Osmańskiego, które w XIX-wiecznej dyplomacji nazywane było określeniem cara Mikołaja I - „chorym człowiekiem znad Bosforu". W następnych rozdziałach opowiada o ruchu młodoosmańskim, rządach sułtana Abdũlhamida II, ruchu młodotureckim i rewolucji 1908 roku, epoce wojen bałkańskich, dyktaturze triumwiratu i I wojnie światowej - wraz z tragedią Ormian.

Dalej omawia zmierzch imperium - powstanie republiki, ostatnie lata rządów Atatũrka, okres II wojny światowej i to, co działo się po jej zakończeniu: upadek Partii Demokratycznej, Drugą Republikę i powstanie Trzeciej Republiki.

Autor rozpatruje także kwestię kurdyjską, przesilenia w latach 1993-2002 i dekadę AKP, czyli islamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju.

Podsumowuje też dotychczasowe dzieje Turcji - próbuje przewidzieć, jak dalej mogą one przebiegać, a jest to pytanie o uczestnictwo w Unii Europejskiej.

Wyilustrowaną zdjęciami i mapami, bogatą w przypisy książkę poszerza kalendarium, indeks sułtanów i wielkich wezyrów w latach 1908-22, prezydentów i premierów, indeks osób oraz wskazówki bibliograficzne.

Na wstępie zamieszczono notę transkrypcyjną, co przydaje się czytelnikom nie mającym styczności z językiem tureckim.(js)

Dariusz Kołodziejczyk, Turcja, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011, s.367, cena 34 zł